San Lucas 10

1Na despuees ni de nu nde' na, orze' Shuaan na Jesuuz pcuim setent zub cyup mbecy. Orze' bzuu nez mi dey nu cha ga dey lom cyup ga dey tub ga gyedz o tub ga lugaar, ze' nu rlagy ñi nu cham. 2Orze' nam rab mi dey: ―De mbecy nu yu' ii na na dey gal na tub cosech. Rishli cosech tona' la sheñ ñi. Tees de mbecy nu gyicy riiñ loñ ñuu zi dey. Nde' nu bdiiñ der lo Ñgyoozh Shuaan cosech ze' nu gzeed zir mi de mbecy nu te' cosech ze'. 3Orze' gua der. Na der gal nu na shily nu zuu neza̱ nu cha lat lob. 4Cue' cha nu der gyish gyit nir, nunu cue' cha nu der bay tiñ nir. Ni cue' cha nu reñ der gyid lab ru. Nu ca gyi' zi'l der cha nur. Nunu cue' chi glaa der nez nu nii nur losa'r ñgyoozh. 5Na ornu chu' der nañ tub yu', orze' nii nur de mbecy ze' ñgyoozh. Orze' nii der: “Ñgyoozh zeed mi gyel ri zu lat der”, niir. 6Benu nañ yu' ze' rcyiiñ mbecy nu wagyet lagy gyel yuu, orze' gyu' niñ gal nu mnii der. Tees benu walab ni, orze' wayu' niñ gal nu mnii der. 7Orze' laab yu' la ze' gri der. Orze' la zi'l coz nu yu' ni de mbecy nu yu' ze' gow der nunu go' der. Gun yu nu ricy riiñ yad ñi niy nu gyad iy. Nunu cue' gri der reñ reñ la yu'. 8Na ornu gru'ña der tub gyedz ze' nu shet ic dey nu cyiiñ der na, orze' gow der la zi'l coz nu cuic dey. 9Orze' gyicy yac der de mbecy rat nu yu' ze'. Orze' nii der lo dey: “Sñuu ga cyid gyel gubier ni Ñgyoozh lat der”, nii der. 10Ze' benu gru'ña der tub gyedz ze' nu washet ic dey nu cyiiñ ru, orze' cha der lat cay. Orze' nii der: 11“¡Mas gashtal de yu gyedz nu yu' gyedz ni der nu ta' gyid lab de̱ dib de̱ ñii par nu gabe nu a̱' nap bicy der! Tees nap gad lagy der nu sñuu ga cyid gyel gubier ni Ñgyoozh lat der”, niir. 12Ya̱ ne̱e̱ lo der nu ornu shuub dzi nu gri bee Ñgyoozh ni dela mbecy, dzi zir cashtig ily cuic mi ni de mbecy gyedz ze' gaze' ni de mbecy Sodoma. 13’¡Cuaa de ru mbecy gyedz Corazín! ¡Nunu cuaa ga' de ru mbecy Betsaida! Gun benu ñgyicy ya̱ nusuriidz lat de mbecy nu yu' gyedz Tiro nu lat de mbecy nu yu' gyedz Sidón gal nu bicya̱ lat de ru, orze' bi gulas mne' dey de cyi nu ricy yu. Orze' nzu dey shab cuiñ yu, nunu ncoo dey di'ñ tooy par nu gabe nu ñgyac dey mbecy shni. 14Tees ya̱ rne̱e̱ lo der ornu shuub dzi nu gri bee Ñgyoozh ni de mbecy, cashtig ily zir cuic mi ni de ru gaze' ni de mbecy nu yu' gyedz Tiro nu Sidón. 15Ze' de ru mbecy gyedz Capernaum, ¿a rlagy der chup der gal gyibaa? Tees gyet lag der gal ze' nu blaazha' zir gyi ni gabily. 16’Yu nu rzuub gyidag ni de ru ni' zi'l rzuub gyidag yu ne̱ ya̱. Nunu yu nu rzu chu de ru ni' zi'l rzu chuy ya̱. Nunu yu nu rzu chu ya̱, ni' zi'l rzu chuy Ñgyoozh, biñ nu bzuu nez ya̱ ―nam. 17Orze' setent zub cyup mbecy ze' gua dey riiñ. Na ornu bish cya dey na, orze' tona' la bet lagy dey. Orze' na dey: ―¡Shuaan de̱, gashtal de nuras rzuub gyidag yu ni de̱ ornu rne̱e̱ du̱ de̱ yu nu nac ru! ―na dey. 18Orze' na Jesuuz: ―Tees ya̱ bzaaca̱ nuras nu nay gal nu na tub gyi ni guzii nu bruuy gyibaa bet lag yu. 19Ya̱ bicya̱ nu de ru cyiiñ der nu zar too bily nu too gune, nunu se la la zac der. Nunu bicya̱ nu gyicy der gan dela losa' yuur mas tona' la fert yu. Nunu se la la coz zac der. 20Orze' cue' gyet lagy der nu nac nu rzuub gyidag de nuras ni der, sinu bet zir lagy der gun bi ca nu la der lat de mbecy nu bi ya gyibaa ―nam. 21Laab or la ze' Jesuuz tona' la yet lagy mi nu nac Espiriit Yon ni Ñgyoozh. Orze' nam: ―Ñgyoozh uza̱, biñ nu nac Shuaan gyibaa gal nu gyishlombecy, ya̱ drica̱ gras nir gun ru bicy ru nu gad lagy de yu nu na gal nu na mdoo de coz nu pcach ru lo de yu nu yu' shcab ni, nu lo de yu nu yet lag cuen. Ni bicy ru gun nde' coz nu rlagy ru ―nam rab mi Ñgyoozh. 22Orze' nam: ―Ñgyoozh uza̱ bdu'm riiñ ya̱a̱ nu gyub ica̱ dela coz. Nunu ni tub la mbecy wad lagy yu cyu ya̱, i'ñ Ñgyoozh. Nomaas Ñgyoozh uza̱, mi ze' rad lagy mi. Nunu ni' zi'l wagad lagy dey cyu nac Ñgyoozh, uza̱. Nomaas ya̱ i'ñ mi rad lagya̱. Nunu ni' zi'l de mbecy nu rica̱ nu gad lagy cyu nac mi, de yu ze' gad lagy dey cyu nac mi ―nam. 23Orze' gaze' nu bish cyam lo de yu nu rsya' lom. Orze' mnii gareñ lam lo dey. Orze' nam: ―Dzi ni de mbecy nu zac dela coz nu de ru rzac ru. 24Gun zigy de mbecy nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, gal nu zigy de rey ngulagy dey nzac yu de coz nu de ru rzac ru, tees wansac dey. Nunu ngulagy dey ñgyeñ yu de coz nu reñ de ru, tees wangyeñ dey ―nam. 25Orze' tub mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gua niiy lo Jesuuz ben a wad tub mod nu riib yu cyi ic mi. Orze' nay rab yum: ―Masht, ¿lac mod rlagy ñi gyicya̱ par nu gad nu cui mbaña̱ tub la? ―nay. 26Orze' Jesuuz nam rab mi yu: ―¿La coz ca lo leey ni Moisees? ¿Lac mod yaruu leey ze' rziir? ―nam. 27Orze' na mbecy ze' rab yum: ―Pca Shuaan ru, biñ nu nac Ñgyoozh nir, nu dutuub la lardoor nu dela gyel mbañ nir, nu dela fers nir, gal nu dela shcab nir. Nunu pca losa'r gal nu rcar ub ru ―nay. 28Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―Nap rnii ru. Benu ni gyicy ru, orze' gad nu cui mbañ ru ―nam. 29Orze' mbecy ze', como rlagy yu gyicy yu nu gabe nu nap yu par lo Ñgyoozh, orze' nay rab yu Jesuuz: ―¿Cyu nac losa̱'? ―nay. 30Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―Bzu tub mbecy. Orze' bruuy gyedz Jericó yay par Jerusaleeng. Orze' nez nu yay bdzeel yu gubaan. Orze' de gubaan ze' bgo la dey tooy. Orze' bloo dey dela suuy. Dela shab yu, dela bloo dey. Gaze' nu bdi su dey yu. Orze' gaze' nu ya dey. Se nu gat zi'l yu bzeeñ de gubaan ze' ya dey. 31Ze' yad nu laab zi'l nez ze' bded tub uz. Tees ornu bzaac yu mbecy nu mbish ze', orze' zet byach yu ze' nu mbish mbecy nu guud güii ze'. Orze' yaa lay. 32Orze' ni' zi'l bru'ña tub mbecy nez Leví lugaar ze'. Ni' yu ze' nac yu tub yu nu ricy riiñ nañ yu' nu driib zily mbecy Ñgyoozh. Na ornu bzaac yu mbecy nu mbish ze', orze' zeta' byach yu ze' nu mbish yu ze'. Orze' yaa ga' lay. 33Tees ornu bded tub mbecy Samaria nez ze', orze' bzaac yu nu mbish mbecy ze'. Orze' gushni lagy yuy. 34Orze' becha'y lo mbecy ze'. Gaze' nu bicy nuy mbecy ze' guñaa. Orze' briily yu asecy nu ñup ni urbyay ze' nu guud güii ni mbecy ze'. Gaze' nu ptiish yu negy ze' nu guud güii ni mbecy ze'. Orze' briib yu mbecy ze' ich bañcyug niy. Orze' ya nuy yu nañ tub yu', ze' nu rgyiiñ mbecy posad. Orze' laab yu bgüiiy yu. 35Na tuuba' dzi na, orze' mbecy Samaria ze' blooy cyup tiñ briic yu ni shuaan yu' ze'. Orze' nay rab yuy: “Nap zi'l güiir mbecy ii. Nunu benu gyicy zir yu gasht, orze' ya̱ risha̱ ornu cush cya̱”, nay. 36Ze' orze' na, ¿ca na lo chon de mbecy ze' bicy nuy yu nu guud güii ze' gal mod nu rlagy ñi nu gyicy mbecy nu losa'y? ―nam. 37Orze' na yu nu rlyuu leey ze' rab yu Jesuuz: ―Yu nu gushni lagy mbecy nu guud güii ze' ―nay. Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―Orze' gua nunu ni' zi'l gyicy ru ―nam. 38Orze' ya Jesuuz. Gaze' nu bru'ñam tub gyedz. Gyedz ze' rcyiiñ tub fiñ mñaa nu la Mart. Orze' mniiñ lo Jesuuz nu chu'm nañ yu' niñ. 39Ze' bily ñii lañ Li. Orze' gusub ñi yeñ gyi' Jesuuz par nu zuub gyidag ñi de riidz nu rlyuum. 40Orze' Mart rcha' ic ñi nu nac nu dzi yu' riiñ ricy ñi. Orze' becha'ñ lo Jesuuz. Orze' nañ: ―Shuaana̱, ¿a wagyicy cuen ru nu bilya̱ dela riiñ bzeeñ ñi nu gyicya̱ ub zi̱? Mnii loñ nu locyuub ñi ya̱ ―naañ. 41Orze' na Jesuuz rab mi Mart: ―Mart, Mart tona' la rsug ic ru nunu deet rac nañ lardoor nu nac zañ coz. 42Tees tub zi coz nu ricy ñi presis. Ze' Li pcuiñ tub coz nu nap zir par nu gyicy ñi. Nunu se cyu la gac co niñ ―nam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\