San Lucas 12

1Orze' tona' la mbecy zigy bde' dey lo Jesuuz. Bee miily la dey bde' dey lom gashtal rzuub la gyi' dey losa'y. Orze' Jesuuz nu loga la brugyi' rniim lo de yu nu rsya' lom. Orze' nam rab mi dey: ―Cuidad der nu lebadur ni de mbecy fariseo. Lebadur ze', nde' gyel rzuu lo ni dey. 2Gun dela coz nu walagy dey nu gad lagy mbecy, ca ni gaal gad lagy mbecy par lo. Nunu sac ni tub coz nu cach dey nu wad lagy mbecy par lo. 3Gun la zi'l riidz nu ro der rel gyeñ mbecy ñi or widoo. Nunu la zi'l riidz dze ga nu ro der nañ yu' nir, gyeñ de mbecy nu zaab ti' riidz ze' gal too yu' ―nam―. 4’De ru mbecy, ya̱ rne̱e̱ lo der nu cue' dzib der lo de mbecy nu rut cuerp ni losa', tees wac nu la' zir gyicy yu. 5Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu cyu lo rlagy ñi nu dzib der. Rlagy ñi nu dzib der lo biñ nu gac cut cuerp ni der, nunu despuees orze' ne'm ñii gabily. Orze' gudzib zir der lo mi ze'. 6’¿A walab nu rut dey gaay chigyiñ mi' par cyup sentab mi'? Nunu Ñgyoozh ni wagnit lagy mi ni tub ma. 7Ze' yegar de ru. Ñgyoozh rad lagy mi la be gyich too der. Delañ ngab ñi nim. Nde' nu cue' dzib der, gun de ru sac zir der gaze' de chigyiñ zigy ze'. 8’Ya̱ ne̱e̱ lo der nu benu tub mbecy niiy nu naca̱ Shuaan yu lo losa'y, orze' ni' zi'l ya̱, biñ nu byac mbecy, ne̱e̱ lo de anc zigy ni Ñgyoozh nu yu' gyibaa nu nac yu ne̱. 9Tees de mbecy nu rcach ru' ya̱ lo de mbecy, orze' ni' ya̱ cach ru̱' ga̱' dey lo de anc ni Ñgyoozh. 10’Orze' cyu zi'l mbecy nu nii zi ne̱ ya̱, biñ nu byac mbecy, orze' Ñgyoozh gyicy sulagy mi niy. Tees de yu nu nii zi ni Espiriit Yon nim, de yu ze' wayicy sulagy mi ni dey. 11’Yu' nu gu' dey der yaa de yu nu riib ic nañ yu' nu rsya' de mbecy Israeel riidz ni Ñgyoozh. Ze' yu' ga' nu gu' dey der yaa feez. Nunu yu' ga' nu gu' dey der yaa de fushtiz. Ornu ni gyicy nu dey der, orze' cue' sug ic der nu lac mod gyicy ru par nu gabe nu sac falt nir. Ni cue' sug ic der la na riidz nu niir. 12Gun ornu shuub or nu nii der ze', orze' Espiriit Yon ni Ñgyoozh lyuum ni der lac mod niir ―nam. 13Orze' bruu su tub mbecy lat de mbecy zigy. Orze' nay rab yu Jesuuz: ―Masht, mnii lo bicya̱ nu cuic yu gyel nap nu ya̱ bdugyi̱ ornu gut uza̱ ―nay. 14Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―Ru mbecy, ¿cyu bicy nu ya̱ naca̱ feez nu lewa̱ gyel nap ni de ru? ―nam. 15Orze' nam rab mi de mbecy: ―Bicy cuidad der nu nac de lo la gyel ye rzac. Gun mbecy walab nu nac nu ricy cup dey zañ lo coz, nde' gyicy ñi nu cui mbañ yu ―nam. 16Orze' mniim tub riidz tiily lo dey. Orze' nam: ―Bzu tub mbecy guani'ñ. Tona' la sheñ cosech rte'y lo yu niy. 17Orze' brugyi' nu rnii tooy: “¿Ze' na lac mod gyicya̱? Saca' la ca lugaar nu du' choowa̱ cosech ne̱”, mnii tooy. 18Orze' mnii ga' tooy: “Ya̱ bi gud lagya̱ lac mod gyicya̱. Tilya̱ de ye ne̱. Orze' za̱a̱ zira̱ nu zily zir. Gun orze' nañ ze' du' choowa̱ dela cosech ne̱, nunu dela coz nu ricy cupa̱. 19Orze' ne̱e̱ nañ lardo̱o̱: Dzi ga nap. Bdu' choowa̱ zañ coz nu cyiiñ ne̱ par zañ ña'n. Na gac zu lagya̱. Gac da̱w. Gac do̱'. Nunu gac gyicya̱ gusht ne̱.” Ni mnii tooy. 20Orze' na Ñgyoozh rab mi yu: “¡Mbecy ton! Laab rel na gat ru. Ze' de coz nu bdu' choow ru, orze' ¿cyu ni gyeñ ñi?” 21Orze' ni mod zac mbecy benu cyaañ yu gyel nap niy par ub zi'l yu, tees sac coz nu sac niy par lo Ñgyoozh ―nam. 22Despuees orze' Jesuuz nam rab mi de yu nu rsya' lom: ―Cue' sug ic der nu nac de coz nu gow der par nu cui mbañ der. Ni cue' csug ic der nu nac shab ru. 23Gun dzi zir sac nu cui mbañ der gaze' de coz nu gow der. Nunu cuerp ni der sac zir ñi gaze' shab ru. 24Güii der mod nu ricy de byac. Ni wagnuuz ma. Nunu ni wagte' ma. Nunu sac ye ni ma. Mas ni, tees Ñgyoozh rgoow mi de ma. ¡Ze' yegar de ru sac zir der gaze' de chigyiñ! 25¿Ca na de ru nu nac nu dzi rsug ic der gac tuuñ zir der lo yur, mas ñuu se tub or? 26Ze' benu wac gyicy der de coz mi' ze', ¿lagu dzi rsug ic der nu nac de' zir coz? 27’Güii lac mod raly de ya gyee. Ni wagyicy ñi riiñ. Ni wagri'ñ iily. Mas ni, tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu rey Salomoong, mas tona' la guani'ñ yu, tees wansuy negy nu nsaap ñi gal nu na de gyee ze'. 28Benu Ñgyoozh rtiish mi de gyish nu nash ngush na, ze' ina gyañ lo gyi nañ yo, nde' nu segur la tiish mi de ru mbecy nu wagyicy cup consuel lom. 29Nde' nu cue' dzi csug ic der chesar nu yub ru de coz nu gow der o nu go'r. 30Gun dela de coz ze' rsug ic de mbecy ni gyishlombecy. Tees de ru zu Ñgyoozh, uz der. Nunu mi ze' bi rad lagy mi la coz galagy ñi ni der. 31Orze' bzub lo der nu nac gyel gubier ni Ñgyoozh. Orze' mi ze' cuic mi dela coz nu galagy ñi ni der ―nam―. 32’Der mbecy nu na gal nu na shily ne̱, cue' dzib der. Sac zig der. Tees Ñgyoozh, uz na, yet lagy mi nu gyicy mi nu gyub ic nu der mi lugaar ze' nu riib ic mi. 33Orze' biit der de coz nu yu' nir. Orze' nu tiñ nu gad ni der ze' cuic der ni mbecy zi. Orze' bicy der nu gad tub nerbid tiñ nu yu' gyibaa ni der, gun wayaguush ñi. Pcyaañ der gyel nap nir gyibaa ze' nu rila walaazh ñi. Ze' ni wayu' gubaan nu coy ñi, ni bigyich wac nit lo ma ñii. 34Gun lugaar ze' nu rcyaañ der gyel nap nir, ze' lugaar nu ric la añ ni der lo ―nam―. 35’Rlagy ñi nu gac der tub mbecy nu lily gaa la zu. Na der gal na tub mbecy nu bi bzu lily yu. Bzuy shab yu, nunu bi pcaay gyi candiil niy. 36Nunu rlagy ñi gyicy der gal nu ricy de moz nu rbez yu patro̱o̱ niy nu griy nu guay lo fandang. Na ornu griy, gnii nuy de moz niy. Orze' lueg la shaal dey ro' niy. 37Dzi ni de moz benu patro̱o̱ niy gyap yu dey zu ga lagy yu ornu griy. Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu laab patro̱o̱ ze' gyicy yu nu gzub dey lo mez. Orze' patro̱o̱ niy zu lily yu nu saay gya'n nu gow dey gyit. 38Dzi ni de moz ze' benu patro̱o̱ niy gyap yu dey zu ga lagy yu mas guzeel rel riy, o mas bi rza' yu riy. 39Na gad lagy der de nu nii. Benu shuaan tub yu' gad lagy yu la or ru'ña gubaan, orze' wazaan yu nu chu'y nañ yu'y nu coy suuy. 40Orze' ni' zi'l de ru rlagy ñi nu gac der tub mbecy nu lily zu. Gun ya̱, biñ nu byac mbecy, yapa̱ or nu a̱' sa' la lagy der ya̱ ―nam. 41Orze' Bed nay rab yu Jesuuz: ―Shuaan de̱, riidz tiily nu mniir lo̱ de̱ ze', ¿a nde' par de̱ ya̱ zi'l, uti nde' par dela mbecy? ―nay. 42Orze' Jesuuz nam rab mi yu: ―¿Ca na moz nu ricy paa, nu moz nu yu' shcab ñi? Yu ze' bdu' patro̱o̱ niy riiñ yaay nu gyub ic yu de' zir moz nu yu' niy, par nu cuic yu nu gow de yu ze' or niñ. 43Dzi ni moz ze' benu gyap patro̱o̱ niy yu ornu griy nu ricy yu gal nu mniiy loy. 44Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu patro̱o̱ niy cu'y riiñ yaay nu gyub ic yu dela coz niy. 45Tees benu moz ze' nac yu mbecy a̱' nap, orze' nii tooy nu wari gyiily patro̱o̱ niy. Orze' cugyi' gyicy ras nuy de losa' moz yu. Mñaa gyeey la gyicy ras nuy. Gow yu nunu go'y, nunu gzugy yu. 46Orze' gri patro̱o̱ niy tub dzi nu a̱' sa' la lagy yu. Griy tub or nu wagad lagy lay. Orze' tona' la cashtig ily cuic yu ni moz ze'. Gyicy yu gal nu ricy nu dey mbecy wagyicy paa. 47’De moz nu rad lagy de coz nu rlagy patro̱o̱ ni, tees wacsu lily yu de coz nu rniiy, ni wacsuub gyidag yu niy, orze' yu ze', cuic dey cashtig niy. Orze' zañ golp gad niy. 48Ze' de moz nu wagad lagy de coz nu rlagy patro̱o̱ ni, ni' zi'l yad ñi nu gad cashtig niy, orze' ornu cuic dey cashtig niy, orze' ñuu zi zir golp gad niy. Gun de mbecy nu briic Ñgyoozh sheñ ni, orze' ni' zi'l niim nu gyabic yu sheñ. Nunu yu nu sheñ bgu' Ñgyoozh yaa, orze' yu ze' cyish lo zir Ñgyoozh loy nu gyicy yu zañ zir coz. 49’Ya̱ yapa̱ nu gyicya̱ nu ri bee Ñgyoozh ni dela mbecy nu yu' gyishlombecy. Gyicy mi gal nu ricy gyi. Bicy na nu bi rca gyi ze', orze' tona' la gyet lagya̱. 50Nunu ya̱ rlagy ñi nu tona' la gzac zi̱. Nunu tona' la deet gac nañ lardo̱o̱ gashtal gded la nu gzac zi̱. 51¿A rnii too der nu ya̱ yapa̱ nu gyicya̱ nu nap chu' mbecy nu losa'y gyishlombecy? Walab nu gyicya̱ nu nap chu' dey, sinu gyicya̱ nu chucoo dey nu losa'y. 52Gun na par lo gaay mbecy laab nu famil zi'l ni dey chucooy. Chon yu chay contr ni cyup yu. Ze' cyup yu chay contr ni chon yu. 53Gun yu' mbecy gush nu chay contr ni i'ñ yu yu gyeey. Ze' yu ze' chay contr ni uz yu. Ze' yu' ga' biñ mñaa nu cham contr ni i'ñ mi fiñ mñaa. Ze' fiñ ze' chañ contr ni ñaañ. Ze' yu' ga' biñ mñaa nu cham contr ni shis mi. Ze' fiñ ze' chañ contr ni ñaa gud ñi ―nam. 54Orze' na ga' Jesuuz rab mi de mbecy: ―Ornu de ru rzac der nu yad za par ze' nu rza doo, orze' rnii der nu gyet gyey. Nunu ni raac ñi. 55Ze' ornu bi druuñ par yaa reg na ornu güiin par ze' nu rza doo, orze' rnii der nu bi yad tiem zig. Nunu ni raac ñi. 56¡Mbecy rzu' lo! Benu rad lagy der muesht nu ta' baa, gal nu muesht nu yu' lo yu, ¿se lagu wagad lagy der la tiem yu' der beni? ―nam rab mi dey. 57Orze' na ga'm rab mi dey: ―¿Lagu wagnii too der par ub ru ben ca na nu nap? 58Orze' benu ca na tub losa'r rlagy yu cu'y cyir nu cha nuy ru lo de fushtiz, orze' bzu altant nu gyicy ru rishnap nur yu lat nu gabee cuic ñi tiem nir. Gun orze' cue' cha nuy ru lo feez. Gun benu wayicy ru nde', orze' feez ze' gu'y ru yaa de yu nu rña yu' gyiib. Orze' de yu nu rña yu' gyiib shet lag dey ru nañ. 59Ya̱ rne̱e̱ lor nu waruur nañ gashtal cuaa lar dela tiñ nu nii dey ―nam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\