San Lucas 14

1Guc ñi tub tiem, tub sab, dzi nu rzu lagy mbecy, orze' Jesuuz guam gua tom gyit yu' tub yu zub lo ni de mbecy fariseo. Nunu ze' yu' la be mbecy fariseo nu rgu' cuen ga dey mi ben lac mod gyicy mi. 2Nunu ri ga' tub mbecy nu yu' gyi. 3Orze' Jesuuz bdugyi'm lo de yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu lo de mbecy fariseo. Orze' nam rab mi dey: ―¿A nap zuñ lo leey ni Moisees nu gyicy yac na mbecy rat sab, dzi nu rzu lagy mbecy, uti a̱' nap? ―nam. 4Tees dey ze' wanii lay. Gaze' nu gul yaam mbecy rat ze'. Orze' gaze' nu bicy yac mi yu. Orze' gaze' nu bzuu nez mi yu yay yu'y. 5Gaze' nu nam rab mi de mbecy fariseo: ―Benu ca na de ru gyet lag tub i'ñ der nañ tub zo, o tub tor ni der gyet lag ma, orze' ¿a walab co der ma, mas sab, dzi nu rzu lagy mbecy? ―nam. 6Orze' de yu ze' rila wannii dey. 7Ornu Jesuuz bzaac mi de mbecy nu ya tow gyit ryub dey lugaar ni mbecy zub lo lo mez nu zub dey, orze' gaze' nu briic mi consef ni dey. Orze' nam rab mi dey: 8―Ornu cuedz mbecy de ru nu cha der lo fandang, orze' cue' zub der se' mbecy zub lo, gun dzi ga gru'ña tub mbecy nu lily zir na gaze' ru. 9Orze' gru'ña mbecy nu bredz rup laa der gal nu mbecy lily ze'. Orze' niiy gab yu ru: “Ze' nu zub ru gac cuic ru nu zub yu lily ii”, niiy gab yu ru. Orze' ru gruu gyel mbecy nir, nunu chesub ru se' mbecy zaab ich zir. 10Lugaar nu gyicy ru nde', orze' i mod gyicy ru: Ornu cuedz dey ru nu char fandang, orze' ornu ru'ñar, orze' zub ru se' mbecy nu zaab ich zir. Gun ornu ru'ña mbecy nu bredz ru ze', orze' niiy gab yu ru: “Mbecy, ru char zub ru se' mbecy zub lo zir”, niiy gab yu ru. Orze' ornu gyicy ru nde', orze' de' zir mbecy nu nguaa lo mez ze' ca lagy dey lor. 11Gun yu nu ricy zily ub, yu ze' gruu gyel mbecy niy. Ze' yu nu ricy gyel gyidz ni, yu ze' gyed gyel mbecy niy ―nam. 12Orze' nam rab mi mbecy nu bredz mi nu cha tom gyit yu' ze': ―Ornu cuic ru cui o che nu gow mbecy, orze' cue' cuedz ru amig nir. Ni cue' cuedz ru de bicy ru. Ni cue' cuedz ru de uz ru. Ni cue' cuedz ru de yu guani'ñ lat losa'r. Gun benu ni gyicy ru, orze' ni' zi'l de yu ze' cuedz dey ru nu cha tor gyit yu'y. Orze' ni mod gyad ir. 13Lugaar nu gyicy der nde', orze' i mod gyicy ru. Ornu gyicy ru tub sa', orze' cuedz ru de mbecy zi nu cyid dey lor. Cuedz ru mbecy nu wagac za, nunu cuedz ru mbecy coj, nunu cuedz ru mbecy lo ca'. De yu ze' cuedz ru. 14Dzi ni der benu ni gyicy ru. Gun de yu ze' waca' gyabic dey ir. Tees ru gyad ir ornu shuub dzi nu gyabañ de mbecy nap. 15Na ornu güeñ tub yu nu bzub nu Jesuuz lo mez de coz ze', orze' nay rab yum: ―¡Dzi ni de mbecy nu cha tow gyit lo sa' ze' nu riib ic Ñgyoozh! ―nay. 16Orze' Jesuuz nam: ―Bzu tub mbecy. Orze' bicy yu tub sa' ily. Orze' bredz yu zigy mbecy nu chay lo sa' ze'. 17Na ornu pshuub or na, orze' bzuu nez yu tub moz niy nu cha niiy lo de mbecy nu ca lo cuen nu cha lo sa' ze'. Orze' nay: “Da der, gun dela coz bi zu lily ñii”, nay. 18Orze' dela dey mnii dey rishto' lo. Orze' mbecy nu guay lo loga la ze' nay: “Ya̱ wac cha̱, gun saa la wi tub nac yu. Nde' nu ya̱ cha güi̱i̱ ñii. Orze' bicy sulagy ne̱, gun wac cha̱”, nay. 19Ze' tuuba'y nay: “Wac cha̱, gun saa la wi̱ gaay nez tor. Orze' na cha̱ gyicya̱ preb ma ben a nap ricy ma riiñ. Orze' bicy sulagy ne̱, gun wac cha̱”, nay. 20Ze' tuuba'y nay: “Wac cha̱, gun saa la pchela̱a̱. Nde' nu wac cha̱”, nay. 21Orze' gaze' nu moz ze' bish cyay yay. Ornu briy na, orze' mniiy dela nde' lo patro̱o̱ niy. Orze' patro̱o̱ niy tona' la guzi lagy yu. Gaze' nu nay rab yu moz niy ze': “Dzach ru gua lat cay, gal nu de nez mi' nu riib lat gyedz. Orze' cyid nur de mbecy zi, nu de mbecy nu wagac za, nu mbecy lo ca', gal nu mbecy coj”, nay. 22Na ornu bi rac la be or, orze' moz ze' nay rab yu patro̱o̱ niy: “Na bi bicya̱ dela coz nu mniir, nunu gabee gad ru' lugaar nu gzub mbecy benu cyid yu”, nay. 23Orze' patro̱o̱ ze' nay rab yu moz niy: “Gua de nez zu gal nu de nez las nu riib ngush. Orze' niir lo reña' mbecy nu cyid dey, gun orze' chu' zir mbecy gashtal dzaa la nañ yu' ne̱. 24Gun ya̱ rne̱e̱ nu ni tub la mbecy nu mne̱e̱ nu cyid nu loga la wow yu de coz nu bzu ye̱”, nay ―nam. 25Orze' tona' la zigy mbecy za ca dey ich Jesuuz. Orze' bish cyam bgüiim lo dey. Orze' nam rab mi dey: 26―Benu ca na mbecy cyid cay icha̱, ze' benu rca zir yu uz yu, o ñaay, o mñaay, o i'ñ yu, o bicy yu, o zan yu, o ub yu gaze' ya̱, orze' yu ze' rila wangyap yu nu gac yu mbecy nu rsya' lo̱. 27Cyu zi'l mbecy nu washet ic nu gzac zi nu nac ya̱, nunu benu washet ic yu nu gyicy yu gal nu ya̱ rlagya̱, orze' yu ze' ni' zi'l wangyap yu nu gac yu mbecy nu rsya' lo̱. 28Orze' benu ca na de ru rlagy der zaar tub yu' gya, orze' ¿a walab nu loga la rlagy ñi nu zub ru cor cuen ben a gal tiñ nir par nu gya' lo yu' ze'? 29Tees benu de ru gzu zi'l der simient niñ, ze' waza' lo der ñii, orze' ornu gzac de mbecy, orze' cugyi' gubdzaa dey der. 30Orze' nii dey: “Yu re nu bzuub zi'l yu gyi' yu' niy per wangac nza' loy ñi”, nii dey. 31O benu tub rey chay nu chu'y gyel yuu nu tuuba' rey, orze' ¿a walab nu loga la rlagy ñi nu nii tooy ben a zu tii miily soldad niy lo tub gal miily soldad nu chucoo nuy ze'? 32Ze' benu wazuy lo gyel yuu ze', orze' ornu gabee zet ru' zu tuuba' rey nu chucoo nuy ze', orze' gzuu nez yu tub moz niy nu niiy lo tuuba' losa'y nu cue' gyicy yu gyel yuu. 33Orze' ni' zi'l de ru. Benu washet ic der nu zeeñ der de coz nu ricy cup der, orze' wangyap der gac ru mbecy nu rsya' lo̱ ―nam―. 34’Zed, nde' nap ricy ñi benu yu' nu ri' niñ. Tees benu zed ze' ruu nu ri' niñ, ¿orze' lac mod chu' ga' nu ri' niñ tuuba' tir? 35Orze' rila wacyiiñ ñi. Ni wacyiiñ ñi nu gyicy nap ñi yu. Nunu ni wacyiiñ ñi par abon. Orze' nap zir nu ne' dey ñi. Yu nu zub gyidag, rlagy ñi gyicy yu nu gyet lag yu cuen ―nam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\