San Lucas 17

1Orze' Jesuuz nam rab mi de yu nu rsya' lom: ―Dub laa tiem yu' coz a̱' nap nu ricy ñi nu ricy mbecy cyi. ¡Tees cuaa mbecy nu ricy yu nu gyicy de losa'y cyi! 2Nap zir benu cyiig dey tub gyita' gyech yeñ yu. Orze' shet lag dey yu lo nisyudoo. Nap zir nde' gaze' nu gyicy yu nu gyicy tub yu shni cyi. 3¡Orze' bicy cuidad der! ’Benu tub losa'r ricy yu cyi, orze' shuu nur yu. Tees benu ne'y de cyi nu ricy yu, gyicy sulagy ru niy. 4Mas tub gagy tir gyicy yu coz nu walab se'ñ nuy ru nañ tub dzi, nunu benu tub ga ga' tir cyid yu lor nunu niiy nu wayicya'y de coz nu bicy nuy der ze', orze' gyicy sulagy der niy ―nam. 5Orze' de yu nu bloo su Shuaan na Jesuuz na dey rab yum: ―Locyuub ru de̱ nu fert zir gyicy cup de̱ consuel lor ―na dey. 6Orze' Shuaan na Jesuuz nam: ―Benu de ru ricy cup der consuel lo̱ mas ñuu mi', gal nu na mbigy urnishtas, orze' gac nii der lo yag ily ii nu gruu lyuñ nu chañ gal lo nisyudoo. Orze' ze' gzub ñi, gnii der. Orze' yag ii gyicy ñi gal nu de ru niir ―nam―. 7’Gyicy pee lan nu zu tub moz ni ca na tub de ru. Orze' ricy yu riiñ rla'y yu, o nu rñay shily. Na ornu riy yu' or gudze nu guay lat naay, wanii gaal der: “Gyeed zub ru gor gyit”, niir. 8Walab nu ni nii der, sinu niir: “Bzu lily, gun gyicya̱ che. Orze' zu bich ru nu nac ya̱ lat nu rda̱w nunu rdo̱'. Ornu lazh da̱w ya̱, orze' gow ru, nunu go'r”, niir. 9Ni' zi'l waric na gras ni moz benu gyicy zi'l yu gal nu yad ñi nu gyicy yu. 10Ni' zi'l de ru, ornu glazh gyicy der gal nu mnii Ñgyoozh nu gyicy der, orze' niir: “Gur moz zi'l nac de̱. Wangyicy de̱ coz ily. Nomaas bicy de̱ gal nu yad ñi nu gyicy de̱”, nii der ―nam. 11Orze' nez nu ya Jesuuz par Jerusaleeng, bded mi lo de yu nu ri ru' bzaa ni Samaria, gal nu lo de yu ni Galilea. 12Ornu brim ru' tub gyedz mi', orze' bdzeel mi tii mbecy nu rat tub lo güii nu la lepra. Orze' zet yu' dey 13rbish ti nu dey mi. Orze' na dey: ―¡Jesuuz, masht, gushni ñuu lagy de̱ ya̱! ―na dey. 14Orze' ornu Jesuuz bzaac mi dey, orze' nam: ―Gua der lo uz rlyuur ub ru, gun orze' gad lagy yu nu bi byac der ―nam. Orze' nez nu za dey byac dey ni güii ze'. 15Orze' tub yu nu gurat ze', ornu gud lagy yu nu byac yu, orze' bish cyay gua ga'y lo Jesuuz. Orze' ye la rniiy nu ryabic yu gyel mbecy ni Ñgyoozh. 16Orze' gugyit tiily yu gal lo yu la yeñ gyi' Jesuuz nu rbic yu gras nim. Yu ze' nac yu mbecy Samaria. 17Orze' Jesuuz nam: ―¿Walab gaal walab tii mbecy byac yu? ¿Ca za se gaa de mbecy ze'? 18¿A saca' zir yu nu rbic gras ni Ñgyoozh gaze' mbecy ii? Ni a̱' nac yu mbecy guledz ―nam. 19Orze' nam rab mi mbecy ze': ―Wes su, nunu yaa. Ru bi byac ru par nu bicy cup ru consuel lo̱ ―nam. 20Orze' la be mbecy fariseo bdugyi' dey lo Jesuuz ben gul cyid gyel gubier ni Ñgyoozh. Orze' nam rab mi dey: ―Mod nu cyid gyel gubier ni Ñgyoozh, nde' walab mod nu zac mbecy. 21Wac nii mbecy nu par ii zuñ, o par re zuñ. Gun bi zu gyel gubier ni Ñgyoozh lat de ru ―nam. 22Orze' nam rab mi de yu nu rsya' lom: ―Shuub dzi ornu de ru galagy der gzac der tub dzi nu ya̱, biñ nu byac mbecy, gzu̱ lat der, tees or la ze' wazaca' der ya̱. 23Gun gruu zac mbecy nu nii dey: “Ii zum”, o “Re zum”, nii dey. Tees cue' cha güii der, nunu ni cue' cha ca der ich dey. 24Gun gal nu rzu gyi ni guzii baa nu ricy ñi nu rzu yaa rup chu la' gaa la, orze' ni mod gyicy ya̱, biñ nu byac mbecy, ornu shuub dzi nu yapa̱. 25Tees nu loga la rlagy ñi nu gzac zi̱. Nunu rlagy ñi nu gzu chu de mbecy nu yu' tiem na ya̱. 26Gal nu guc tiem ni Noé, orze' ni' zi'l mod gac ornu ya̱, biñ nu byac mbecy, yapa̱ tuuba' tir. 27Tiem ze' de mbecy nu bdow zi'l dey, nunu go'y, nunu pchelaa dey. Ni bicy dey gashtal ornu pshuub dzi nu gu' Noé nañ barc. Na ornu bru'ña gyey, orze' dela dey gut yu. 28Nunu ni' zi'l guc tiem ni Lot. De mbecy row dey, nunu ro' dey. Rzii dey la coz, nunu rut dey la coz. Rnuuz dey la coz, nunu rzaa dey yu'. 29Tees ornu bruu Lot lat gyedz Sodoma, orze' bet gyey gyi gal nu asufre. Orze' dela dey gut yu. 30Ni' zi'l gac ornu ya̱, biñ nu byac mbecy, gruu zaca̱ tuuba' tir. 31’Orze' dzi ze' yu nu zub too yu', cue' nu gyet yu nu coy suuy nu yu' nañ yu' anzir nu ruu chuy. Nunu ni' zi'l yu nu ricy riiñ lat naa, cue' ga' cush cyay gyay yu'y. 32Byeza' lagy der mñaa Lot. 33Gun yu nu rlagy co nap ub, yu ze' gnit loy. Tees yu nu shet ic nu gat, yu ze' gruu nap yu. 34’Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu rel ze' cyup mbecy riib yu laab lo tub zi'l nuun nas yu. Orze' tub yu gruuy gyishlombecy ii nu gyay. Orze' tuuba'y gyiyeeñ yu. 35Na cyup biñ mñaa cam rom iiñ gyech. Orze' tub mi gruum gyishlombecy ii nu gyam. Ze' tuuba'm gyiyeeñ mi. 36Na cyup mbecy riy ricy yu riiñ lat naay. Orze' tub yu gruuy gyishlombecy ii nu gyay. Ze' tuuba'y gyiyeeñ yu ―nam. 37Orze' na de yu nu rsya' lom rab yum: ―¿Ca gac de coz ze' Shuaan de̱? ―na dey. Gaze' nu nam rab mi dey: ―Ze' nu nguaa de cuerp gut, ze' gyatublaazh dela lyash ―nam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\