San Lucas 22

1Orze' tiem ze' bi rgaab chu' sa' nu gow dey gyishtily nu sac lebadur. Sa' ze', nde' rnii dey sa' ni Pas. 2Orze' de uz zub lo, gal nu de yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh ryub dey mod nu cut dey Jesuuz, tees rdzib dey lo mbecy. 3Orze' nuras gu'y nañ lardoo Judas, tub yu nu bruu laab lat de trocyup yu nu bloo sum ze'. Yu ze' lay Judas Iscariote. 4Orze' yu ze' guay lo de uz zub lo, gal nu lo de yu nu riib ic nañ yu' nu driib zily mbecy Ñgyoozh. Orze' mniiy lo dey nu lac mod gyicy yu nu gu'y Jesuuz yaa dey. 5Orze' de yu ze' tona' la bet lagy dey. Orze' mnii dey nu cyish dey tiñ ni Judas. 6Orze' Judas “O” nay. Orze' brugyi' ryub yu tub mod nu nap nu gu'y Jesuuz yaa de yu nu rzi lagy lom. Byub yu tub mod nu cue' nu gad lagy de mbecy zigy. 7Orze' pshuub dzi ni sa' nu row dey gyishtily nu sac lebadur. Dzi ze' rut dey shily ni sa' ni Pas. 8Orze' bzuu nez mi Bed nu Waa nu cha dey tub riiñ. Orze' nam rab mi dey: ―Gua der gun zu lily ru nu gyicy den che ni sa' ni Pas ―nam rab mi dey. 9Orze' na dey rab yum: ―¿Ca rlagy ru nu cha̱ de̱ nu gzu lily de̱? ―na dey. 10Orze' nam rab mi dey: ―Ornu chu' der lat gyedz, orze' ze' dzeel der tub mbecy nu ya nu tub re' nis. Orze' ich yu ze' cha ca der gal grii lay yu' ze' nu chu'y. 11Orze' niir gab ru shuaan yu' ze': “Masht mniim nu yap tugyi̱' lor ben ca na cuart nu gow mi gyit nu gyicy mi che ni sa' ni Pas nu de̱ ya̱, mbecy nu rsya' lom”, niir. 12Orze' gaze' nu yu ze' lyuuy tub cuart ily nu zub gya. Orze' ze' bi nguaa dela coz nu cyiiñ nañ ñi. Orze' ze' zu ye der nu dow den comid ni sa' ni Pas ―nam rab mi dey. 13Gaze' nu de yu ze' gua dey lat gyedz. Orze' bzaac dey nu guc ñi gal nu mnii Jesuuz. Orze' ze' bzu ye dey nu gyicy dey che ni sa' ni Pas. 14Na ornu byap or nu gyicy mi che na, orze' gusub mi lo mez nu de aposht nim. 15Orze' nam rab mi dey: ―¡Ya̱ tona' la rlagya̱ nu gyicy du̱ de ru che ni sa' ni Pas ii anzir nu ya̱ gata̱! 16Ya̱ rne̱e̱ lo der nu ya̱ rila wayica' che du̱ de ru gashtal shuub la dzi nu gyicya̱ ñii mod nu rlagy ñi ze' nu riib ic Ñgyoozh ―nam. 17Gaze' nu gush mi tub taz. Orze' brugyi' rbic mi gras ni Ñgyoozh nu nac ñii. Orze' nam rab mi de yu nu rsya' lom: ―Gush der nu nii, nunu briic der nu go' tub ga losa'r. 18Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu rila wado̱' ga̱' ñup ni urbyay gal do̱' la̱ ñup cub ze' nu riib ic Ñgyoozh ―nam. 19Gaze' nu gusha'm tub gyishtily. Orze' briic mi gras ni Ñgyoozh nu nac ñii. Gaze' nu blew mi ñii briic mi ni dey. Orze' nam rab mi dey: ―Nii cuerp ne̱ nu rica̱ nu gat par nu gruu mbañ der. Mod ii gyicy der par nu gyeza' lagy der ya̱ ―nam. 20Orze' ornu blazh nu bdow dey, orze' ni' zi'l bicy mi nu tub taz ñup urbyay. Orze' nam rab mi dey: ―Nii tub trat cub nu gyicy Ñgyoozh nu de mbecy nu nac nu shu reña̱. Nunu shu reña̱ par nu gruu mbañ de ru. 21Tees laab lo mez nu zuba̱ ii na, zub yu nu cush cya icha̱. 22Tees ya̱, biñ nu byac mbecy, gata̱, gun nde' coz nu rlagy Ñgyoozh nu gzaca̱. Tees ¡cuaa yu nu cush cya icha̱! 23Orze' de yu nu rsya' lom brugyi' nu rgugyi' dey lo losa'y ben ca na dey cush cyay ich mi. 24Orze' de yu nu rsya' lom bee dey riidz nu losa'y ben ca na yu nu gya zir zu. 25Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―Lat de mbecy nu a̱' yu' lo Ñgyoozh, de rey ricy yu mandaar de mbecy ledz yu, nunu rnii dey “Patro̱o̱” par mbecy nu ricy mandaar, rnii dey. 26Tees lat de ru walab ni mod rlagy ñi gyicy der, sinu lat de ru yu nu gya zir zu gal gaa la zuy nu de yu feñ. Nunu yu nu riib ic rlagy ñi gyicy yu gal nu ricy de moz. 27Orze' ¿ca na yu nu gya zir zu: yu nu gzub lo mez o ti yu nu csaa gya'n? Yu nu gzub lo mez, yu ze' gya zir zuy. Tees ya̱ rdeda̱ lat der rzu bicha̱ nu nac der. 28’De ru guc nur ya̱ lat nu bzac deeta̱. 29Nde' nu ya̱ gyicya̱ nu gyub ic de ru gal nu gyicy Ñgyoozh nu gyub ic ya̱. 30Nunu de ru gow der gyit nunu go' der nis ze' nu gyub ica̱. Nunu gzub der lo yashily nu gri bee der ni trocyup nac nez mbecy Israeel ―nam. 31Gaze' nu nam rab mi Simo̱o̱: ―Simo̱o̱, nuras bdiiñ yu rishbeey nu gyicy yu preb de ru. Cyib yu der gal nu rgyib dey trig. 32Tees ya̱ mnishba̱a̱ lo Ñgyoozh nu nac ru, gun orze' cue' nu checar nu gyicy cup ru consuel lo̱. Nunu ru ornu cush cyar lo̱, orze' locyuub ru de' zir de bicy ru nu fert zir gyicy cup dey consuel lo̱ ―nam. 33Orze' Simo̱o̱ nay rab yum: ―Shuaana̱, ya̱ bi zu̱ la̱ ca na nu zu̱. Cha̱ du̱ ru nañ yu' gyiib. Mas gashtal gata̱ du̱ ru ―nay. 34Orze' Jesuuz nam rab mi yu: ―Bed, ya̱ ne̱e̱ lor nu laab rel na anzir nu cuedz ngüel, orze' ru niir nu a̱' yu' lor ya̱ chon tir ―nam. 35Orze' gaze' nu Jesuuz bdugyi'm lo dey. Orze' nam: ―Ornu ya̱ bzuu neza̱ de ru nu char riiñ, mas sac gyish gyit ni der, mas sac nerbid tiñ ni der, mas sac reña' gyid lab der, tees ¿a yu' coz nu bicy falt ni der? ―nam. Orze' na dey: ―Se la la coz bicy falt ne̱ de̱ ―na dey. 36Orze' nam: ―Tees na reña' mod gyicy der. Benu mbecy ricy cup yu gyish gyit niy, orze' cha nuy ñi. Ni' zi'l benu ricy cup yu nerbid tiñ, orze' cha nuy ñi. Nunu benu tub mbecy sac mandzicy niy, orze' rlagy ñi cut yu chacyet niy. Orze' gad tiñ nu ziy mandzicy niy. 37Gun ya̱ rne̱e̱ lo der nu rlagy ñi nu gyu' niñ gal nu bi cañ lat de riidz ni Ñgyoozh nu nac ya̱. Rniiñ: “Briib cuen dey mi lat de mbecy a̱' nap”, rniiñ. Tees dela coz nu bi cañ nu nac ya̱ rlagy ñi nu gyu' niñ ―nam. 38Orze' na dey: ―Shuaan de̱, ii mbish cyup mandzicy ―na dey. Orze' nam rab mi dey: ―Beñ nde' ―nam. 39Orze' gaze' nu Jesuuz gush nez mi zam. Laab gal mod nu nil ricy mi, zam bicy ni Ya Oliva. Orze' de yu nu rsya' lom za ca dey ich mi. 40Na ornu bru'ñam lugaar ze', orze' nam rab mi dey: ―Mnii nu der Ñgyoozh, gun orze' cue' nu gyicy de coz cyi gan der ―nam. 41Orze' bruu chum lo dey. Nu rnii gal nu tuñ nu zaan na tub gyita' ni tuñ bruu chum lo dey. Orze' gusu tib mi nu mnii num Ñgyoozh. 42Orze' nam: ―Ñgyoozh uza̱, benu gac, bloo chu taz nu rlagy ñi nu gzuub ru̱'. Tees cue' gac ñii gal nu rlagy ya̱, sinu gal nu rlagy ru ―nam. 43Orze' lat nu rnii num Ñgyoozh, orze' bet tub anc nu bruu gyibaa par nu cuic yu fers nim. 44Orze' par nu tona' la deet rac nañ lardoom, orze' fert zir mnii num Ñgyoozh. Orze' nis nu rlag lom, nde' nañ gal nu na ndzuj reñ yet ñi lo yu. 45Na ornu blazh mnii num Ñgyoozh, orze' zam ze' nu nguaa de yu nu rsya' lom. Na ornu bru'ñam lo dey, orze' nguaa nas dey, gun rsuun lañ dey nu dzi ricy shni dey. 46Orze' nam rab mi dey: ―¿Walab gaal nguaa nas der? Wesh te der nunu mnii nu der Ñgyoozh, gun cue' nu gyicy de coz cyi gan der ―nam. 47Lat nu gabee rnii Jesuuz zum, orze' bru'ña mbecy zigy. Orze' Judas, tub yu nu bruu lat trocyup de yu nu bloo sum ze', yu ze' zub loy lo dey. Orze' becha'y lom nu bdoy chit lom. 48Tees Jesuuz nam rab mi yu: ―Judas, ¿a nu nac tub chit gu'r ya̱, biñ nu byac mbecy, yaa de yu nu rzi lagy lo̱? ―nam. 49Na ornu bzaac de yu nu yu' nu Jesuuz de coz nu bicy nu dey mi, orze' na dey rab yum: ―Shuaan de̱, ¿a shet yaa de̱ yu nu mandzicy? ―na dey. 50Orze' tub de yu ze' pcad güiiy tub moz ni yu nu riib ic de uz. Orze' pcyug yu gyidag beey. 51Orze' na Jesuuz: ―Bzaan nu nde' ―nam rab mi yu. Gaze' nu gul yaam gyidag nu guud güii ni moz ze'. Orze' bicy mi nu byanapa'ñ. 52Orze' gaze' nu nam rab mi de yu zub lo ni uz, gal nu de yu nu rña nañ yu' nu driib zily mbecy Ñgyoozh, gal nu de yu bel ni de mbecy Israeel, de yu nu yad teem ze'. Orze' nam: ―¿Lagu yad tub der ya̱ gal nu rza tub dey tub gubaan: nu mandzicy nu garot? 53Gun de dzi la bri̱ du̱ der nañ yu' nu driib zily mbecy Ñgyoozh. Tees ni wancu' yaa der ya̱. Tees na pshuub or nu gyicy der gal nu rlagy ru, tub or nu riib ic nuras ―nam rab mi dey. 54Gaze' nu za nu dey Jesuuz pres par yu' yu nu riib ic de uz. Orze' Bed zet zet zi'l zaab yu za cay ich mi. 55Na gazel la loli' ni yu' ze' nguaa gyi. Orze' ze' nguaa de mbecy rbidz dey gyi. Na ornu bru'ña Bed, orze' gusuba'y lat dey. 56Na ornu bzaac tub criad nu zub yu rbidz yu gyi ze', orze' mbi la bgüiim loy. Orze' nam: ―Fiñ ii laaba' Jesuuz re rded nuñ ―nam. 57Tees Bed mniiy nu walab. Orze' nay rab yu criad ze': ―Biñ mñaa, ni a̱' yu' lo̱ ya̱ yu ze' ―nay. 58Na guchi ga' zi'l nu mnii criad ze', orze' bzaac tuuba'y Bed. Orze' nay rab yu Bed: ―Ru laab losa'r yu re ―nay. Orze' Bed nay: ―Walab. Walab losa̱' ya̱ yu re ―nay. 59Tub or gaal guc nu ni mniiy nu Bed, orze' na tuuba'y: ―Wanted la nu yu ii nac nuy yu re. Gun gaza' yu ii nac yu mbecy Galilea ―nay. 60Orze' Bed nay: ―Walab. Ni wagad lagya̱ la coz rniir ―nay rab yuy. Orze' laab or la ze', lat nu gabee rnii ru' Bed, orze' bredz ngüel. 61Orze' Shuaan na Jesuuz bish cyam bgüiim lo Bed. Orze' Bed byeza' lagy yu de riidz nu mnii Jesuuz loy ornu nam: “Dzi na, anzir nu cuedz ngüel, orze' ru niir nu a̱' yuur lor ya̱ chon tir”, nam. 62Gaze' nu bruu Bed ze' zay. Nunu tona' la zi ruun yu zay. 63Orze' de yu nu rña Jesuuz rgubdzaa dey mi, nunu ii rgyi su dey mi. 64Orze' psoow dey lom. Orze' na dey rab yum: ―¡Mnii ben cyu bdi ru! ―na dey. 65Nunu zañ zir coz mnii dey nu rab zii dey mi. 66Na ornu bza' yu tuuba' dzi na, orze' byatublaazh de yu bel ni de mbecy Israeel, gal nu de yu zub lo ni uz, gal nu de yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh. Gaze' nu za nu dey Jesuuz lat junt zub lo. Orze' bdugyi' dey lom. Gaze' nu na dey rab yum: 67―Mnii lo de̱, ¿a laab ru Mesías? ―na dey. Orze' nam: ―Ze' benu ne̱e̱ nu laaba̱, ze' de ru wayeña lagy der. 68Nunu benu dugyi̱' lo der ni wanii der. 69Tees na bi yad shuub or nu ya̱, biñ nu byac mbecy, chesuba̱ par yaa bee Ñgyoozh, biñ nu gac gyicy dela coz ―nam. 70Orze' dela dey bdugyi'y lom. Orze' na dey rab yum: ―Orze' ¿a laab ru nac ru i'ñ Ñgyoozh beni? ―na dey rab yum. Orze' nam rab mi dey: ―Laab der rniir nu ya̱ naca̱ ―nam. 71Gaze' nu na dey: ―¿La' zir be teshtig rlagy ñi par yu ii? Gun de ub na güeñ gyidag lan de riidz nu briib ru' ub yu ―na dey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\