San Marcos 10

1Orze' bruu Jesuuz Capernaum zam lo de yu nu la Judea nunu lo de yu nu ri tub la' ga' dzu gyoow Jordaang. Orze' tona' la mbecy zigy byatublaazh dey lom. Gaze' nu blyuum ni dey tuuba' tir laab gal nu nil ricy mi. 2Orze' bru'ña la be de mbecy fariseo nu gyicy dey preb mi. Gaze' nu na dey rab yum: ―¿A nap zuñ par lo leey ni Moisees nu zaan mbecy mñaay? ―na dey. 3Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―¿La coz mnii Moisees nu gyicy mbecy? ―nam. 4Orze' na dey: ―Moisees bzaan yu nu co mbecy gyicy ni rishbeey. Orze' cyuu nuy mi ―na dey. 5Gaze' nu na Jesuuz: ―Moisees ni pcaay leey ze' nu nac nu zed lo der. 6Tees nese nu bzub gyi' gyishlombecy “Ñgyoozh psa' lagy mi tub yu gyeey nu tub biñ mñaa. 7Nde' nu de yu gyeey zeeñ yu uz yu nunu zeeñ yu ñaay par nu gyatublaazh yu nu mñaay. 8Orze' lo rup laa dey gyac dey se tub zi'l mbecy”, rniiñ. Nde' nu walaba' cyup dey nac yu, sinu se tub zi dey. 9Nunu nde' nu ni tub la mbecy wac gyicy yu nu gla' losa' cyup mbecy, benu bi nac dey mbecy nu bicy tublaazh Ñgyoozh ―nam. 10Despuees ornu ub zi lam rim nañ yu' nu de yu nu rsya' lom, orze' mnii dey lom nu shaal mi riidz ze'. 11Gaze' nu nam rab mi dey: ―Cyu zi'l la mbecy nu coy gyicy nu zaan yu mñaay, ze' chelaay nu tuuba' biñ mñaa, orze' yu ze' ricy yu cyi nu wangyicy paay nu mñaa logay. 12Nunu benu biñ mñaa com gyicy nu zaan mi ñgyeem nunu chelaam tuuba' yu gyeey, mi ze' ricy mi cyi nu wangyicy paam nu ñgyee logam ―nam. 13Orze' la be mbecy bru'ña nu dey de yu nguzh lo Jesuuz nu gal yaam dey. Orze' de yu nu rsya' lom rdza' dey ni de mbecy nu yad nu de yu nguzh ze'. 14Tees ornu bzaac Jesuuz nu rdza' dey, orze' wangyu' lagy mi. Gaze' nu nam rab mi dey: ―Bzaan der gyecha' de yu nguzh lo̱. Cue' niir lo dey nu ruu chuy, gun lugaar ze' nu riib ic Ñgyoozh, nde' lugaar nu yu' mbecy nu na gal nu na de yu nguzh ii. 15Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu yu nu wazaan nu gyub ic Ñgyoozh gal nu ricy de yu nguzh ii, orze' wac chu'y ze' nu riib ic mi ―nam. 16Gaze' nu bdu' yaam de yu nguzh ze'. Bri yaam yu. Bdiiñ mi lo Ñgyoozh niy. 17Lat nu rash nez Jesuuz zam, bru'ña tub mbecy gusu tib yu lom. Orze' nay rab yum: ―Masht nap, ¿la ñuu coz rlagy ñi nu gyicya̱ par nu cui mbaña̱ tub la? ―nay. 18Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―¿La gu rnii ga' ru nu nap ya̱? Se cyu' zir nu nap sinu tub zi la Ñgyoozh. 19Ru rad lagy ru de coz nu rcaa Ñgyoozh de mbecy nu gyicy yac dey. Cue' cut ru losa'r. Cue' gal ru mbecy nu wanchelaar. Cue' gyicy ru gubaan. Cue' riib ru gyidza too losa'r. Cue' gyicy ru gan tiñ nu nac gyel rguu. Pca lagy lo uz ru nunu pca lagy lo ñaar ―nam. 20Orze' mbecy ze' nay rab yum: ―Tees masht, dela nde' bi bicy yaca̱ ñii nese miiñ la ―nay. 21Gaze' nu Jesuuz bgüiim loy nunu pcam yu. Orze' nam rab mi yu: ―Ru ricy falt tub coz nir. Yaa cut ru dela coz nu yu' nir. Gaze' nu tiñ ze' cuic ru ni de mbecy zi. Orze' gyibaa gyad gyel nap nir. Nunu cyid ru cyid car icha̱ ―nam. 22Tees ornu güeñ mbecy ze' nu ni mnii Jesuuz, orze' byashni bgüiiy. Orze' gush nez yu yay, gun tona' la yu' gyel nap niy. 23Orze' Jesuuz bgüiim dub yub la lom. Gaze' nu na'm rab mi de yu nu rsya' lom: ―¡Dzi ga biigy nu chu' mbecy guani'ñ lat de mbecy nu riib ic Ñgyoozh! ―nam. 24Ornu de yu nu rsya' lom güeñ dey nu ni mniim, za nu la ic dey. Gaze' nu na'm rab mi dey: ―¡Tona' la biigy nu chu' mbecy lat de mbecy nu riib ic Ñgyoozh! 25A̱' biigy zir ded tub camey gyeegy gyi' tub gyishtiib gaze' nu chu' tub mbecy guani'ñ lat de mbecy nu riib ic Ñgyoozh ―nam. 26Orze' dzi zir za nu ic de yu nu rsya' lom. Gaze' nu na dey: ―Benu ni, ¿cyu gac gruu mbañ beni? ―na dey. 27Orze' Jesuuz bgüiim lo dey. Gaze' nu nam rab mi dey: ―Par de mbecy nde' coz nu rila wac, tees par Ñgyoozh walab ni, gun Ñgyoozh gac gyicy mi dela coz ―nam. 28Orze' na Bed rab yum: ―Ze' de̱ ya̱ bzeeñ de̱ dela coz nu yu' ne̱ de̱ nu yap ca̱ de̱ ich ru ―nay. 29Orze' na ga' Jesuuz: ―Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu dela de yu nu bzeeñ yu', yu nu bzeeñ bicy, yu nu bzeeñ zan, yu nu bzeeñ ñaa, yu nu bzeeñ uz, yu nu bzeeñ i'ñ, yu nu bzeeñ yu ni nu nac ya̱ nunu nu nac de riidz nu sac nu bruu lo Ñgyoozh, 30orze' sac ni tub la dey ze' nu wayicy yu gan mas tub gaaynal tir sheñ zir de coz ze' gyishlombecy ii. Dey ze' gyicy yu gan mas tub gaaynal tir sheñ zir de yu'y, bicy yu, zan yu, ñaay, i'ñ yu, yu niy, nunu ni' gyicy yu gan nu gzac ziy. Nunu tiem nu yad par lo gad nu cui mbañ dey tub la. 31Tees zigy de mbecy nu gya zir zu na, dey ze' gyac yu mbecy nu gash zir zu par lo. Ze' zigy mbecy nu gash zir zu na, de yu ze' gac dey yu nu gya zir zu par lo ―nam. 32Orze' Jesuuz rcam zam par Jerusaleeng. Ub mi zub lom. Ze' par ich mi zaab de yu nu rsya' lom. Za nu la ic dey nunu rdzib dey lat nu za cay ich mi. Orze' gua nu reñ mi de trocyup de yu nu bloo sum ze'. Gaze' nu brugyi' rniim lo dey de coz nu gzac mi. 33Orze' nam: ―De ru rzac der nu na rcan zan par Jerusaleeng. Orze' ze' gu' dey ya̱, biñ nu byac mbecy, yaa de uz zub lo, nu yaa de mbecy nu rlyuu leey nu bzeeñ Moisees. Nii dey nu rlagy ñi nu gata̱ nu yu' falt ne̱. Gaze' nu gu' dey ya̱ yaa de mbecy yad. 34Orze' gubdzaa dey ya̱, nunu coo yeñ dey lo̱, nunu gaaz dey ya̱ nu cuart. Gaze' nu cut dey ya̱. Tees dzi chon gyabaña̱ ―nam. 35Orze' becha' Waa nu Santiag, de i'ñ Zebedeo lom. Gaze' nu na dey rab yum: ―Masht, de̱ ya̱ rlagy de̱ nu gyicy ru ca na coz nu diñ de̱ lor ―na dey. 36Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―¿La coz rlagy der gyicya̱ du̱ ru? ―nam. 37Gaze' nu na dey rab yum: ―Bicy ñuu nu zub de̱ cuit ru ze' nu gzub ru nu gyel lily nir: tub de̱ par yaa beer, ze' tuuba' de̱ par yaa reg ru ―na dey. 38Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―De ru wagad lagy der la coz rgyiiñ ru. ¿A gagye der gzuub ru'r taz nu gzub dey ru̱'? Nunu ¿a gagye der ded ru gyoow nu ya̱ deda̱? ―nam. 39Orze' na dey: ―Gagye̱ de̱ ―nay. Gaze' nu nam rab mi dey: ―Rishli gaal zuub ru' der taz nu ya̱ zuub ru̱' nunu ded der gyoow nu ya̱ deda̱. 40Tees par nu gzuub der par yaa be̱e̱ o par yaa rega̱, nde' walab cuen ne̱ ya̱ nu ni gyicya̱ du̱ der; sinu de lugaar ze', nde' par de yu nu pcui Ñgyoozh ―nam. 41Na ornu güeñ za' tii ga' de yu nu rsya' lom ze', orze' bdza' dey ni Santiag nu ni Waa. 42Orze' Jesuuz bredz mi dey. Gaze' nu nam: ―De ru rad lagy der nu de mbecy nu ricy gyel gubier ni reña' lugaar, dzi ricy dey gyel lily niy nu de mbecy shni. De mbecy zub lo zaab ricy lay mandaar dey. 43Tees lat de ru walab ni mod rlagy ñi. Ze' benu ca na der rlagy ru gac ru yu lily, orze' rlagy ñi nu gyicy ru coz nu rlagy de' zir losa'y. 44Nunu benu ca na tub yu nu ri lat der rlagy yu gac yu mbecy zub lo, orze' rlagy ñi gyicy yu de coz nu galagy ñi ni de' zir losa'y. 45Gun ya̱, biñ nu byac mbecy, a̱' yapa̱ nu gyicy mbecy coz nu rlagya̱, sinu par nu gyicya̱ coz nu rlagy mbecy nunu par nu gata̱, gun grisha̱ nu gruu zigy mbecy lo cashtig ―nam. 46Gaze' nu bru'ña dem tub gyedz nu la Jericó. Ornu bruum Jericó nu de yu nu rsya' lom nu de mbecy zigy, orze' gyernez ze' zub tub lo ca' rgyiiñ yu gun. Bartimeo lay. Ze' uz yu lay Timeo. 47Ornu güeñ yu nu laab Jesuuz Nazaret rded mi, orze' brugyi' rbish tiy. Orze' nay: ―¡Jesuuz nez Dabi, gushni ñuu lagy ya̱! ―nay. 48Orze' zigy mbecy bdza' dey niy, nunu mnii dey nu cue' cush tiy. Tees orze' rbish ti ga' zir yu. Orze' nay: ―¡Jesuuz nez Dabi, gushni ñuu lagy ya̱! ―nay. 49Gaze' nu gusu Jesuuz. Orze' nam: ―Bredz der yu ―nam. Gaze' nu bredz dey lo ca' ze'. Orze' na dey rab yuy: ―Briic baloor. Wes su gun rbedz mi ru ―na dey. 50Orze' gush za laay shab yu par ich yu. Wes suy carer zay lo Jesuuz. 51Orze' nam rab mi yu: ―¿La coz rlagy ru gyicya̱ du̱ ru? ―nam. Orze' na lo ca' ze' rab yum: ―Masht, ya̱ rlagya̱ nu zac nap la̱ ―nay. 52Orze' na Jesuuz: ―Yaa la ru na gun ru bicy cup ru consuel lo̱. Nde' nu byac ru ―nam. Orze' laab or la ze' byanap rzac yu nunu za cay ich Jesuuz par nez nu zam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\