San Marcos 11

1Orze' bru'ña dey gyi' bicy ni ya Oliva. Bicy ze', nde' gaab ga Betfagé nu Betania, cyup gyedz nu ri gaab ga Jerusaleeng. Orze' Jesuuz bzuu nez mi cyup de yu nu rsya' lom nu cha ga dey lom. 2Gaze' nu nam rab mi dey: ―Gua der gyedz nu ri gal dzu re. Laab chu' la der lat gyedz ze', orze' gyap der tub bur feñ ca cuñ ma: bañ nu nigul gyub la mbecy. Orze' shaagy der ma, cyid nur ma par ii. 3Benu ca na mbecy niiy lo der: “¿Lagu rshaagy der bur ze'?” niiy, orze' nii der nu “Shuaan na cyiiñ ma nim. Gaze' nu lueg la tush cya ga'm ma”, nii der ―nam. 4Gaze' nu gush nez dey zay. Byap dey bur feñ ze' ca cuñ ma gyernez, ro' ni tub yu'. Gaze' nu pshaagy dey ma. 5Orze' na de mbecy nu yu' lugaar ze' rab yu dey: ―¿Lagu rshaagy der bur ze'? ―nay. 6Orze' mnii dey lo mbecy ze' gal nu mnii Jesuuz. Gaze' nu bzaan dey nu cha nu dey bur ze'. 7Orze' gua nu dey ma lo Jesuuz. Orze' briib dey shab yu ich bur feñ ze'. Gaze' nu gutib Jesuuz ma. 8Tona' la zigy mbecy pcuaay shab yu gyernez. Nunu yu' ga' dey pshi'ñ yu yaa yag nu nash ngush pcuaay gyernez. 9Orze' dela de mbecy nu zub lo lom nunu dela de mbecy nu zaab par ich mi brugyi' rbishti dey. Orze' na dey: ―¡Dzi ga zily nac ru! ¡Ñgyoozh nac num ru biñ nu bzuu nez mi! 10¡Ñgyoozh nap ricy num gyel gubier nu yad ni biñ nu bruu lat nez gyitoo bel nin Dabi! ¡Dzi ga zily nac biñ nu gya zir zu! ―na dey. 11Ornu gu' Jesuuz lat gyedz Jerusaleeng, orze' gu'm loli' ni yu' nu driib zily mbecy Ñgyoozh. Orze' bri' lom dutuub la loli' ze'. Orze' bruum zam par Betania nu de trocyup yu nu bi bloo sum ze', gun bi gudze. 12Tuuba' dzi, ornu bruum Betania, orze' briib nu ran mi. 13Orze' bzaac mi tub ya las zub ñi zet. Ta' lyag niñ. Gaze' nu gua güiim ben a wad uugy niñ gom. Tees ornu bru'ñam looñ se la la coz byap mi. Nomaas lyag zi'l ta' niñ, gun walab tiem nu rbic ñi uugy. 14Orze' nam rab mi ñii: ―¡Laab ru rila wowa' mbecy uugy nir! ―nam. Nunu güeñ de yu nu rsya' lom nu ni mniim. 15Gaze' nu brim Jerusaleeng. Orze' gu' ga'm loli' ni yu' nu driib zily mbecy Ñgyoozh brugyi' rboom de yu nu nguaa rut gal nu de yu nu rzii nañ yu' ze'. Nunu ptush cyam mez ni de yu nu rtich tiñ. Nunu ptush cya ga'm yashily ni de yu nu rut begy. 16Nunu wansaana'm nu chesa nu mbecy la coz loli' ni yu' ze'. 17Blyuum ni de mbecy. Orze' nam rab mi dey: ―Ñgyoozh nam lat riidz nim: “Yu' ne̱ gruu lañ yu' nu gnii nu de lo la mbecy ya̱”, nam. Ze' de ru ricy der nu nañ gal nu na tub blyuu ni gubaan ―nam. 18Orze' güeñ de uz zub lo nu de yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh. Orze' brugyi' nu ryub dey tub mod nu cut dey mi, gun rdzib dey lom, gun dela de mbecy zigy za nu ic dey de coz nu rlyuum. 19Tees or becheñ, orze' bruu ga' Jesuuz gal nu de yu nu rsya' lom Jerusaleeng. 20Na or bza' yu tuuba' dzi bdeda' dey lo ya las ze'. Bzaac dey nu guwach ñi gashtal lyu lañ. 21Orze' byeza' lagy Bed coz nu mnii Jesuuz. Gaze' nu nay rab yum: ―Masht, ¡güii la! Guwach ya las nu bzaa lagy ru ni re ―nay. 22Orze' nam rab mi dey: ―Bicy cup der consuel lo Ñgyoozh. 23Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu cyu zi'l mbecy nu nii lo bicy ii: “Bruu chu. Gua gyet lag ru lo nisyudoo”, niiy, nunu cue' gyicy cyup ic yu sinu gyicy cup yu consuel nu gac coz nu niiy, orze' gac ñii. 24Nde' nu ya̱ rne̱e̱ lo der nu la zi'l coz nu cyiñ der ornu rnii nu der Ñgyoozh, bicy cup der consuel nu gad ñi, gun orze' gad ñi. 25Nunu lat nu zu der rnii nu der Ñgyoozh, bicy sulagy der ni losa'r benu rzi lagy ru loy, gun orze' ni' Ñgyoozh, uz der nu zub gyibaa, gyicy sulagy mi de coz a̱' nap nu ricy der. 26Tees benu de ru wayicy sulagy der ni losa'r, ni' Ñgyoozh uz der nu zub gyibaa wayicy sulagy mi de coz a̱' nap nu ricy der ―nam. 27Gaze' nu brii ga'm Jerusaleeng. Lat nu rded mi loli' ni yu' nu driib zily mbecy Ñgyoozh, de uz zub lo gal nu de yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh nu de yu bel ni de mbecy Israeel bru'ña dey lom. 28Orze' na dey rab yum: ―¿La na rishbeey ricy cup ru nu ricy ru de coz ii? ¿Cyu briic rishbeey nu ni ricy ru? ―na dey. 29Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―Ni' ya̱ dugyi' tub coz lo der. Benu tush cya der ñii, orze' ni' ya̱ ne̱e̱ lo der nu la na rishbeey ricy cupa̱ nu ricya̱ de coz ii. 30¿Cyu bzuu nez Waa nu biid yu nu briib nis yu mbecy? ¿A Ñgyoozh bzuu nez mi yu uti mbecy? 31Gaze' nu brugyi' ro dey riidz nu losa'y yu'y. Orze' na dey: ―Benu niin nu Ñgyoozh bzuu nez mi yu biid yu, orze' nii Jesuuz gab yu de ub na: “Ze' ¿lagu wancheña lagy der de riidz nu mniiy, beni?”, gniiy. 32Tees wac niin nu mbecy bzuu nez yuy biid yu ―na dey. Ni mnii dey, gun rdzib dey lo mbecy, gun dela mbecy bicy dey Waa par tub yu nu rishli rnii por cuen ni Ñgyoozh. 33Orze' na dey rab yu Jesuuz: ―Wagad lagy de̱ ―na dey. Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―Ni' ya̱ wane̱e̱ lo der la na rishbeey ricy cupa̱ nu ricya̱ de coz ii ―nam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\