San Marcos 13

1Lat nu druu Jesuuz loli' ni yu' nu driib zily mbecy Ñgyoozh, orze' na tub yu nu rsya' lom rab yum: ―¡Masht, güii dzi ga coz ily de gyita' nu gup yu' ii, nunu dzi ga coz ily de yu' ii! ―nay. 2Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―¿A rzac ru de yu' ily ii? Tees ii sac ni tub gyita' nu gyeeñ ñi too losa'ñ. Delañ dudily ñi ―nam. 3Gaze' nu bruum zam too bicy ni ya Oliva, tub la' ga' dzu ni yu' nu driib zily mbecy Ñgyoozh. Na ornu gusub mi na, orze' Bed, nu Santiag, nu Waa, nu Ndrees, bdugyi' reñ dey lom. Gaze' nu na dey: 4―Mnii lo̱ de̱, ¿gul gac de coz nu mniir ze'? Nunu ¿la na muesht gruu zac ornu gac dela coz ze'? ―na dey. 5Orze' Jesuuz brugyi' rniim lo dey. Gaze' nu nam: ―Bzu der cuidad nis guu mbecy der, 6gun tona' la zigy mbecy gruu zac yu nu gash yu nu la̱. “Ya̱ Mesías, biñ nu ca lo cuen nu co mbañ mbecy”, niiy. Orze' gyicy yu nu tona' la zigy mbecy gadza dey. 7’Na ornu gyeñ der nu bi yu' gyel yuu gaab ga gal nu de ze' nu zet, cue' dzib der, gun nde' coz nu rlagy ñi nu gac. Tees gabee nigul shuub dzi nu gya' lo dela coz. 8Gun tub nac mbecy chu'y gyel yuu nu tub naca' mbecy. Nunu tub gubier chu'y gyel yuu nu tuuba' gubier. Grib duru zañ lugaar. Cyid cubiñ. Tees dela de nde' nu gzub zi'l gyi'ñ nu gzac zi de mbecy. 9’Tees de ru bzu der cuidad nu ub ru, gun gu' dey der yaa de fushtiz. Nunu gaaz dey der nañ de yu' nu rsya' mbecy riidz ni Ñgyoozh. Nunu cu' cyi dey der lo de mbecy nu riib ic nu lo de rey nu nac ya̱, gun orze' lyuu der de coz rishli ne̱ lo dey. 10Nunu rlagy ñi nu gyal de riidz nu sac ne̱ lat de lo la nac mbecy anzir nu gya' lo dela coz. 11Tees ornu cha nu dey der gu' dey der yaa de fushtiz, cue' sug ic der lac na riidz nu niir, sinu nii der de riidz nu rbic Espiriit Yon ni Ñgyoozh laab or la ze', gun riidz nu nii der, nde' walab riidz ni ub der, sinu riidz nu cuic Espiriit Yon ni Ñgyoozh, nii der. 12Nunu de mbecy cush cyay ich bicy yu gyicy yu nu gat yu. Ze' de mbecy nu yu' i'ñ cush cyay ich i'ñ yu. Nunu de yu feñ cush cya dey ich uz yu. Gyicy yu nu gat yu. 13Nunu dela mbecy gazi lagy dey lo der nu nac ya̱. Tees yu nu gagye gashtal gat la, yu ze' yu nu co mbañ Ñgyoozh. 14’Na Dañeel, yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, bzeeñ yu riidz ni coz bag nu gyicy nu nit lo. Ornu zac der coz bag ze' chu'ñ ze' nu walab se'ñ, orze' de mbecy nu yu' lo yu ni Judea rlagy ñi ruu chu dey chay par logyi'. (Yu nu csya' de riidz ii rlagy ñi gyet lag yu cuen. ) 15Orze' yu nu zub too yu', walagy ñi nu gyet yu chu'y nañ yu' nu chagyiy coz nu cha nuy. 16Yu nu ricy riiñ lat naa, cue' ga' cush cyay cha gyiy shab yu. 17¡Tees cuaa de biñ mñaa nu secyi zu! ¡Cuaa de biñ nu rgaagy mdoo tiem ze'! 18Bdiiñ der lo Ñgyoozh nu cue' nu tiem rag shuub dzi nu ruu chu der. 19Gun tiem ze' zac zi zir mbecy gaze' de tiem nu bded, gaal zi'l nu bzub gyi' dela coz nu psa' lagy Ñgyoozh. Nunu gzac zi zir dey tiem ze' gaze' de' zir tiem nu yad par lo. 20Nunu benu Ñgyoozh wayicy shub mi tiem ze', ni tub la mbecy waruu mbañ yu. Tees gyicy shub mi tiem ze' par nu nac de mbecy nim nu bi pcuim. 21’Orze' benu ca na mbecy niiy lo der: “Güii ii zu Mesías, o güii re rim”, nii dey, cue' cheña lagy der. 22Gun gruu zac mbecy rguu nu niiy nu nac yu Mesías nunu gruu zac mbecy rguu nu niiy nu nac yu mbecy nu rnii por cuen ni Ñgyoozh. Lyuu dey zañ muesht, nunu gyicy dey zañ nusuriidz nu cha nu ic mbecy par nu gad mod nu guu dey mbecy. Mas gashtal de mbecy nu bi pcui Ñgyoozh guu dey benu gac. 23¡Tees de ru cuidad der! Gun tiem bi bzata̱ ñii lo der. 24’Na ornu ded tiem nu zac zi de mbecy ze', orze' gyet cow lo doo nunu beey wabica' ma yaa. 25De bel nu ta' baa gyet lag ma, nunu de fers nu nash baa cueñ ñii. 26Orze' despuees nde' zac dey ya̱, biñ nu byac mbecy, yapa̱ lat za. Zac dey nu gac gyicya̱ coz ily nunu tona' la lily na̱. 27Gaze' nu zuu neza̱ de anc ne̱ nu cha te'y de mbecy nu bi bducui nu yu' gashtal se tap la scyiñ ni gyishlombecy: gash ñi nese ze' nu blaazha' la nu zet ni gyishlombecy gashtal baa la. 28’Psya' der mod nu ricy ya las. Ornu bi rga'ñ nu driib lyag niñ, orze' bi neñ der nu bi yad tiem zig. 29Ni' zi'l mod ornu zac der nu gac dela coz nu mne̱e̱ lo der, orze' bi neñ der nu ya̱, biñ nu byac mbecy, bi zu̱ la̱ nu yapa̱. 30Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu de mbecy nu yu' tiem ze' walazh dey gat yu gal gac dela coz ze'. 31Baa nuñ gyishlombecy ii, delañ ded niñ, tees riidz nu ya̱ rne̱e̱, nde' rila waded niñ. 32’Tees dzi ze', nu or ze', se cyu la rad lagy. Ni de anc nu yu' gyibaa, ni ya̱, i'ñ Ñgyoozh, wagad lagya̱, sinu tub zi la Ñgyoozh, uz den rad lagy mi. 33’Bicy cuidad der. Bzu der altant, gun wagad lagy der gul cyid tiem ze'. 34Dela nde' nañ gal na tub mbecy nu bi zuu lay nu chay byaj. Anzir nu chay, bdu'y riiñ yaa de moz niy, nunu tub ga la dey nu tub ga riiñ nu gyicy yu. Orze' pcaay yu nu rña gyero' nu zuy altant par ornu griy. 35Nde' nu ni de ru bzu der altant, gun wagad lagy der gul yapa̱: ti or bi becheñ, ti or guzeel rel, ti or gabee caas ru' zu, ti or za' yu. Wagad lagy der. 36Cuidad nis gac der gal na tub mbecy nu nas. Wansu lily yu ornu gri shuaan yu. Cuidad der nis ni na der ornu ya̱ yapa̱. 37Nunu coz nu rne̱e̱ lo der, rne̱e̱ lo dela mbecy: nu zu der altant ―na Jesuuz.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\