San Marcos 7

1Orze' la be de mbecy fariseo nu la be de mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh bruu dey Jerusaleeng gua dey lo Jesuuz. 2Dey ze' bzaac yu nu la be de mbecy nu rsya' lo Jesuuz a̱' caacy yaa dey row yu gyit, gun wannaa dey gal nu rlagy ñi par lo leey ni dey. 3Gun dela mbecy fariseo nu dela mbecy Israeel wow dey benu wanaa dey gal nu rlagy ñi nu ricy yac dey de cushtom ni gyitoo bel niy. 4Nunu ornu rza dey yagyi', ornu cush cya dey driy, benu wanaa dey, wagow yu. Nunu zañ zir cushtom rlagy ñi gyicy yac dey. Gush lañ: mas ñuu nu rgyiib dey de coz. Yu' mod nu rgyiib dey taz, de gya'n, de gyiib nu ray de coz, de nuun, de. Dela nde' rlagy ñi gyicy yac dey. 5Orze' de mbecy fariseo nu de mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh bdugyi' dey lo Jesuuz. Orze' na dey: ―¿Lagu de yu nu rsya' lo ru wagyicy yac dey cushtom ni de gyitoo bel nu wagnaa dey row yu gyit? ―na dey. 6Orze' nam rab mi dey: ―Tona' la nap mnii Isaías lac na de ru, mbecy nu rzuu lo, ornu pcaay: De mbecy ii rzat dey ya̱ nu ru' zi'l yu, tees nañ lardoo dey ricy zet lagy yu lo̱. 7Se la la cyiiñ nu driib zily dey ya̱, gun driib zily ton dey ya̱. Leey nu bloo ic mbecy, nde' zi'l rlyuu dey. Ni na Ñgyoozh lat de riidz ni Isaías. 8Rzu chu der leey ni Ñgyoozh par nu rzu fert der cushtom ni mbecy ―na Jesuuz. 9Orze' na ga'm: ―Dzi ga nap nu rzu chu der leey ni Ñgyoozh par nu gyicy yac der leey ni gyitoo bel ni der, 10gun Ñgyoozh pcaam Moisees nu caay: “Pca lagy lo uz ru nunu pca lagy lo ñaar. Yu nu nii zi ni uz, o yu nu nii zi ni ñaa, rlagy ñi nu gat yu”, pcaa Moisees. 11Tees de ru rniir nu benu tub mbecy niiy lo uz yu o niiy lo ñaay nu la zi'l coz nu rlagy ñi cuic yu ni dey, nde' corbán, orze' walagy ñi locyuub yu uz yu nu ñaay. (Corbán nde' yaruuñ gun nu rbic dey lo Ñgyoozh. ) 13Orze' ricy der nu se la la cyiiñ riidz ni Ñgyoozh par nu nac de cushtom nu bzeeñ de gyitoo gush ni der. Nunu zañ zir coz nu na gal na nde' ricy der ―na Jesuuz. 14Gaze' nu bredz mi de mbecy zigy nu gyatublaazh dey lom. Orze' nam rab mi dey: ―Dela der bzuub gyidag der nunu bicy der nu gyet lag ru cuen. 15Sac ni tub la coz par ich mbecy nu ornu chu'ñ nañ yu gyicy ñi nu gabag yu. Tees de coz nu druu nañ lardoo mbecy, dela nde' ricy ñi nu rabag yu. 16Benu zub gyidag der, orze' rlagy ñi nu zuub gyidag der ―nam. 17Orze' bruum lo de mbecy zigy ze' yam. Ornu gu'm nañ yu', orze' de yu nu rsya' lom bdugyi' dey lac za de riidz nu mniim ze'. 18Orze' nam rab mi dey: ―¿Walab gaal ni' de ru wagyet lag der cuen? ¿Walab gaal wagad lagy der nu coz nu chu' nañ mbecy wac gyicy ñi nu gabag yu? 19Gun de coz ze' walab nañ lardooy rzu'ñ, sinu nañ yu, nunu ruu ga'ñ ―nam. Nde' yaruuñ nu dela coz nu gow mbecy nac ñii coz cacy. 20Orze' na ga'm: ―Gun de coz nu druu nañ lardoo mbecy, de nde' ricy ñi nu rabag yu. 21Gun nañ lardoo dey druu shcab a̱' nap. Ze' druu nu ral dey losa'y nu wanchelaay. Ze' druu nu ricy dey gubaan. Ze' druu nu rut dey losa'y. 22Ze' druu nu ral dey mñaa losa'y. Ze' druu nu ye rzac dey lo coz ni losa'y. Ze' druu nu shiñ ricy dey. Ze' druu nu rguu dey. Ze' druu de lo la bis nu ricy cup dey. Ze' druu nu ricy saap lagy dey. Ze' druu nu rnii dey rishcuen. Ze' druu nu ricy le' dey. Ze' druu nu ricy dey de lo la coz ton. 23Dela coz a̱' nap ze' druuñ nañ lardoo mbecy, nunu ricy ñi nu rabag yu ―na Jesuuz. 24Orze' bruum lugaar ze' zam par lo de yu ni gyedz Tiro. Orze' gu'm nañ tub yu'. Wangalagy mi nzac mbecy mi tees wangac ngach lom. 25Orze' lueg la güeñ tub biñ mñaa nu gu i'ñ tub fiñ feñ nu bicy ni nuras nu zu Jesuuz. Orze' bru'ñam wes saam yeñ gyi'm, nunu mnishbaam lom. 26Biñ mñaa ze' walab mbecy guledz tees nac mi mbecy sirofenicia. Orze' mnishbaam lo Jesuuz nu co chum nuras nu bicy ni i'ñ mi ze'. 27Orze' Jesuuz nam rab mi biñ mñaa ze': ―Nu loga la rlagy ñi locyuuba̱ de neza̱, de mbecy Israeel. Gun de yu ze' nac yu i'ñ Ñgyoozh. Gun walab se'ñ nu gruu gyishtily yaa de yu nguzh dune'ñ lo che̱' ―nam. 28Orze' na biñ mñaa ze': ―Tees mas de che̱' nu rded nañ mez gow ma nguzh ru' de fiñ nguzh nu gyet lag lo yu ―nam. 29Orze' na ga' Jesuuz rab mim: ―Nu nac nu ni mniir, gya lar. Bi bruu chu nuras lo i'ñ ru ―nam. 30Orze' gush nez biñ mñaa ze' yam. Na or brim yu'm na, bzaac mi i'ñ mi, nunu bi bruu chu nuras loñ riib ñi lo nuun. 31Ze' Jesuuz bruum de lugaar garee Tiro zam par gyedz Sidón. Gaze' nu bruum Sidón zam par de lugaar nu la Decápolis. Orze' bruum Decápolis. Gaze' nu zam par lo nisyudoo ni Galilea. 32Orze' ze' bru'ña nu dey tub mbecy go̱'. Nunu wagac nii nap yu. Mnishbaa dey lom nu gal yaam yu par nu gyicy yac mi yu. 33Orze' Jesuuz bruu num mbecy rat ze' lat de mbecy zigy. Gua nu reñ mi yu. Gaze' nu mne' mbiz mi gyidag yu. Pcoom nis yeñ mi yaam. Gaze' nu gul mi lyudz yu. 34Gaze' nu bgüiim par baa. Byash lagy mi. Orze' nam rab mi yu: ―¡Efata! ―nam. Benu gyal riidz nu mniim ze', orze' nam: ¡Byaal!, nam. 35Orze' lueg la byaal la gyidag yu nunu byachi̱ lyudz yu. Nunu byanap la rniiy. 36Gaze' nu bicy mi mandaar nu cue' la nii dey lo ni tub la mbecy. Dub gal nu fert zir rcach mi ru' dey dub ni mnii zir dey lo mbecy. 37Tona' la za nu ic mbecy. Orze' na dey: ―Dela coz nu ricy yu nap ricy yu. ¡Ricy yu nu reñ mbecy go̱' nunu ricy yu nu rnii mbecy gop! ―na dey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\