San Mateo 11

1Na ornu blazh bdu' Jesuuz riiñ yaa de yu nu rsya' lom, orze' bruum zam. Za lyuum nunu za shaal mi de riidz nu druu lo Ñgyoozh lo de mbecy nu yu' de gyedz gaab ga ni de lugaar ze'. 2Na Waa nu briib nis mbecy bet lag yu pres. Na ornu güeñ yu de coz nu ricy Crisht na, orze' bzuu nez yu la be de yu nu rsya' loy nu cha tugyi' dey lom, 3ben a laab mi biñ nu ca lo cuen nu cyid, o ti cuez dey nu cyid reña'm. 4Na ornu gua dey bdugyi'y lo Jesuuz, orze' nam rab mi dey: ―Yaa nii der lo Waa de coz nu rzac der gal nu de coz nu reñ der. 5Yaa nii der loy nu de lo ca' bi rzac dey; de mbecy coj rac rza nap la dey; de mbecy nu rat nu ta' gyedz nu la lepra byac dey; de go̱' bi reñ dey; de yu nu bi gut byabañ yu tuuba' tir; nunu rdunii de riidz nu sac ni Ñgyoozh lo de mbecy zi. 6Dzi ni de mbecy nu wayeca nu ricy cup consuel lo̱ ―nam. 7Na ornu bi ya de yu ze', orze' Jesuuz bzat mi Waa lo de mbecy zigy. Orze' nam: ―Ornu gua der gua güiir Waa tub lugaar ub zi, ¿la nay guzii der? ¿Uti a guzii der nu nac yu mbecy nu ricy cyup ic gal nu na tub yagyi nu rguul bi par re par ii guzii der? 8Ze' benu walab, orze' ¿la na tub mbecy nu gua güii der? ¿A gua güii der tub mbecy nu zu tub negy cyit na? Walab ni, gun rad lagy der nu yu nu zu negy cyit na, yu ze' rcyiiñ yu yu' rey. 9¿Orze' la gaal na tub mbecy gua güii der? ¿A gua güii der tub yu nu rnii por cuen ni Ñgyoozh? Laab, nunu ya̱ rne̱e̱ lo der nu zily zir nac Waa gaze' de yu nu mnii por cuen nim. 10Gun laab Waa rzat riidz ni Ñgyoozh ze' nu rniiñ: Ñgyoozh nam rab mi biñ nu ca lo cuen nu co mbañ mbecy: “Ya̱ zuu neza̱ yu nu nii por cuen ne̱ nu cha gay lor, gun orze' zu lily yu nez nu char”, nam. Ni rnii riidz ni Ñgyoozh. 11’Gun ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu ni tub la mbecy nu pcyiiñ gyishlombecy ii a̱' zily zir nac yu gaze' Waa nu briib nis mbecy par lo Ñgyoozh. Tees yu nu gash zir zu lat de yu nu gyub ic Ñgyoozh, yu ze' gya zir zuy par Waa nu briib nis mbecy. 12’Gun nese tiem nu Waa brugyi'y nu rshaal yu riidz ni Ñgyoozh, nunu gashtal dzi na, za rii la rde' mbecy lo de yu nu riib ic Ñgyoozh. Nunu fert la pshet yaa dey yu ben a waza' lo dey yu. 13Gun dela riidz nu mnii de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh nu de leey nu bzeeñ Moisees bzat ñi gyel gubier nim gal pshuub la dzi nu bri Waa. 14Nde' nu ne̱e̱ lo der ben a wayeña lagy der nu Waa nac yu Elías, yu nu ca lo cuen nu cyid. 15Benu ca na der zub gyidag ru, orze' bicy der nu gyet lag ru cuen. 16’Na, ¿la ñuu tub coz nu saapa̱ de mbecy nu yu' tiem na? Na dey gal nu na de yu nguzh nu nguaa rgyit lat yagyi'. Lat nu rtub su losa' dey, orze' ye ga la rbish ti dey nguaay, orze' na dey rab yu losa'y: 17“Bla̱a̱ de̱ di gyel cyit nu bdzi, tees wangul gyi' der. Na ornu bdul ru̱' de̱ tub di nu shni za, ni wanguun der”, rnii dey nguaay. Gun de mbecy nu yu' tiem na wangalagy dey ni tub la mod. 18Gun Waa biid yu. Wangoow nap yu nunu wango'y ñup. Orze' rnii dey nu tub nuras riib ic yuy. 19Ze' ornu ya̱, biñ nu byac mbecy, bri̱, orze' ya̱ rda̱w la zi'l coz nunu rdo̱' la zi'l ñup. Orze' rnii dey nu naca̱ mbecy row shaad nunu mbecy ro' ñup, nunu naca̱ amig ni de mbecy bdune' nunu naca̱ amig ni de yu nu rboo tiñ por cuen ni gubier Rom. Orze' ni tub la mod wangyet lagy dey. Tees rabee nu de mod nu psa' lagy Ñgyoozh nde' mod nap nu nac nu gruu nap ñi ―nam. 20Orze' Jesuuz brugyi' rshuu num de mbecy nu yu' gyedz ze' nu bicy zir mi nusuriidz, gun wanne' dey de cyi nu ricy yu. Orze' nam rab mi dey: 21―¡Cuaa de ru mbecy nu yu' gyedz Corazín! Nunu, ¡cuaa de ru mbecy gyedz Betsaida! Gun benu ñgyicya̱ nusuriidz lat de mbecy nu yu' gyedz Tiro nu gyedz Sidón gal nu bicya̱ lat de ru, orze' bi gulas nne' dey cyiy. Orze' nzu dey shab cuiñ yu nunu ncoo dey di'ñ tooy par nu gabe nu ñgyac dey mbecy shni. 22Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu dzi nu gri bee Ñgyoozh ni de mbecy, cashtig ily zir cuic mi ni de ru gaze' ni de mbecy nu yu' gyedz Tiro nu Sidón. 23Ze' de ru mbecy nu yu' gyedz Capernaum, ¿a rlagy der chup ru gal gyibaa? Tees de ru gyet lag der ze' nu blaazha' zir gyi ni gabily. Gun ze' benu ñgyicya̱ nusuriidz gyedz Sodoma gal nu bicya̱ lat de ru, orze' gabee ri ru' gyedz ze' na. 24Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu dzi zir cashtig ily cuic Ñgyoozh ni de ru ornu shuub dzi nu gri beem ni der, gaze' ni de mbecy nu gu' Sodoma ―nam. 25Orze' tiem ze' Jesuuz nam: ―Ñgyoozh, uz de̱, biñ nu nac Shuaan gyibaa gal nu gyishlombecy ii, ya̱ drica̱ gras nir gun bicy ru nu rad lagy de yu nu na gal nu na mdoo de coz nu pcach ru lo de yu nu rad lagy nu lo de yu nu yet lag cuen. 26Ni bicy ru gun nde' coz nu rlagy ub ru ―nam rab mi Ñgyoozh. 27Orze' nam rab mi de mbecy: ―Ñgyoozh, uza̱, bgu'm dela coz ya̱a̱, gun ni tub la mbecy wagad lagy dey lac na ya̱, i'ñ mi sinu tub zi Ñgyoozh, uza̱ rad lagy mi lac na ya̱ nim. Nunu se cyu la rad lagy lac na Ñgyoozh. Sinu tub zi ya̱, i'ñ mi rad lagya̱ lac nam. Nunu cyu zi'l mbecy nu rlagya̱ gac lyuum loy. 28Da der lo̱, de ru mbecy nu na gal nu na mbecy gutsiñ nunu de ru mbecy nu na gal nu na mbecy nu nuu yuu, gun ya̱ grica̱ nu zu lagy der. 29Gush der yug nu grica̱ nir nunu psya' der lo̱ gun ya̱ pase̱za̱ nunu gugy na̱ nañ lardo̱o̱, gun orze' gad nu zu lagy der nañ lardoor. 30Gun yug nu grica̱ ni der nde' a̱' fers cha nu der ñii nunu yuu nu grica̱ gu der, nde' yuu dzach ―na Jesuuz.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\