San Mateo 12

1Na tiem ze', tub sab, dzi nu rzu lagy mbecy Israeel, Jesuuz bded mi lat tub nac trig. Orze' de yu nu rsya' lom briib nu ran dey. Orze' brugyi' rcyug dey za' ni trig. Orze' bdow dey ñi. 2Na ornu bzaac de mbecy fariseo, orze' na dey rab yu Jesuuz: ―Güii de yu nu rsya' lor. Ricy dey tub coz nu a̱' yad ñi nu gyicy den sab ―na dey. 3Orze' nam rab mi dey: ―¿Walab gaal nigul sya' der coz nu bicy Dabi lat nu byan yu nu sac coz nu gow yu? 4Orze' gu'y nañ yu' ni Ñgyoozh nu de yu nu rded nuy. Nunu bdow dey gyishtily nu bzeeñ mbecy ze'. Nde' gyishtily nu zu riiñ lo Ñgyoozh. Bdow dey ñi mas a̱' yad ñi nu ni gyicy dey. Gun gyishtily ze', de uz zi'l gac gow yuñ. 5¿O a ni' nigul sya' der leey ni Moisees ze' nu rniiñ nu de uz ricy dey coz nu zañ contr ni leey ni dzi nu rzu lagy mbecy; tees nde' a walab nu cyi na nu ni ricy dey? 6Ya̱ rne̱e̱ lo der nu lat de ru na zu tub coz nu zily zir nac gaze' yu' nu driib zily den Ñgyoozh. 7De ru wangyet lag der cuen lac yaruu de riidz ni Ñgyoozh, ze' nu rniiñ: “Ya̱ rlagya̱ nu gashni lagy der losa'r. Walagya̱ nu cut ru bañcyug nu cyid gun lo̱, na Ñgyoozh”, rniiñ. Benu ñgyet lag der cuen, orze' wanii der nu yu' cyi mbecy ornu sac cyiy. 8Gun ya̱, biñ nu byac mbecy, riib ica̱ dzi nu rzu lagy mbecy ―nam. 9Orze' bruu Jesuuz lugaar ze' zam. Orze' gu'm nañ tub yu' nu rsya' de mbecy riidz ni Ñgyoozh. 10Ze' nañ yu' ze' ri tub mbecy yaa gush beñ. Nunu yu' ga' la be mbecy nu ryub dey tub mod par nu griib dey cyi too Jesuuz. Orze' na dey rab yum: ―¿A gruu nap ñi par lo leey ni Moisees nu gyicy yac den tub mbecy rat sab, dzi nu rzu lagy mbecy? ―na dey. 11Orze' na ga' Jesuuz rab mi dey: ―¿A grusu tub der lat ii benu yu' shily ni der, ze' gyet lag tub ma gyeryuu, a waya boo der ma dzi nu rzu lagy mbecy? 12Tees dzi zir sac tub mbecy gaze' tub shily. Nde' nu nap gruuñ par lo leey ze' nu nap gyicy den sab, dzi nu rzu lagy mbecy ―nam. 13Orze' nam rab mi mbecy rat ze': ―Bzaab yaar lo̱ ―nam. Orze' mbecy rat ze' bzaab yaay lom. Orze' lueg la byanap ñi gal nu na tuubañ. 14Orze' de mbecy fariseo bruu chu dey lom. Orze' brugyi' ro dey riidz nu lac mod gyicy dey par nu cut yum. 15Na ornu gud lagy Jesuuz nu ni rnii dey, orze' bruum lugaar ze' zam. Nunu zigy mbecy za ca dey ich mi. Orze' bicy yac mi dela mbecy rat nu yu' lat dey. 16Nunu pcach mi ru' dey nu cue' nii dey lo de mbecy cyu nac mi. 17Ni bicy mi gun par nu gyu' ni de riidz nu pcaa Isaías ornu mniiy: Orze' Ñgyoozh nam: 18Ii zu biñ nu pcui̱ nu gyicy riiñ ne̱. Mi ze' biñ nu rca̱ nunu biñ nu gyedzu' lagya̱. Ya̱ zeeda̱ Espiriit Yon ne̱ nu gac num mi ze'. Orze' mi ze' cuic mi nu gad lagy dela mbecy ni gyel fushtiz ne̱, gashtal de mbecy nu walab mbecy Israeel. 19Mi ze' wo zim riidz nu de mbecy, nunu wabish tim. Nunu waya sam niim lat cay par nu gyeñ mbecy. 20Nunu waca chu lom lo ni tub la mbecy shni. Nunu ni' zi'l washi'ñ mi baloor shni nu ricy cup dey. Sinu rzu fert mi gashtal zu nap lam gyel fushtiz nim. 21Nunu de lo la nez mbecy cyish lo dey lom, na Ñgyoozh, na Isaías. 22Orze' bru'ña nu de mbecy tub gop lom, nunu ca' loy. Ni nay par nu bicy ni nuras yu. Orze' Jesuuz bicy yac mi yu. Orze' byanap urloy nunu brugyi' rac rniiy. 23Orze' tona' la za nu ic de mbecy nunu brugyi' rgugyi' dey lo losa'y. Orze' na dey: ―¿A walab gaal yu ii yu nu nac nez Dabi? ―na dey. 24Na ornu güeñ de mbecy fariseo, orze' na dey: ―Beelzebé, yu nu riib ic de nuras, yu ze' bicy yu nu cyiiñ yu ii nu co chuy de' zir de nuras ―na dey. 25Na ornu gud lagy Jesuuz de coz nu rnii too dey, orze' nam rab mi dey: ―Benu tub nac mbecy dulew dey nu chucooy laab nu losa' zi'l yu, orze' nit lo dey. O benu tub famil o de mbecy nu yu' tub gyedz chucooy laab nu losa' zi'l yu, ni' zi'l wazu dey. 26Benu tub nuras co chuy laab nu losa' nuras yu, orze' gyach dey, nunu wazu laa riiñ nu gyicy dey. 27De ru rnii der nu Beelzebé bicy yu nu cyiiñ ya̱ nu loo chu̱ nuras. Ze' benu ni, orze' ¿cyu briic rishbeey ni de losa'r nu ni ricy yu? Nde' nu de losa'r ze' gac lyuu dey lo der nu de ru radza der. 28Tees Espiriit Yon ni Ñgyoozh ricy mi nu ya̱ rac rloo chu̱ nuras, nunu nu nac nu nde' rabee nu bi bri gyel gubier ni Ñgyoozh lat der. 29’Tees rlagy ñi nu gyicy mbecy gan nuras zub lo, gaze' nu gac co chu dey de' zir nuras nu zaab ich. Gal nu ricy nu dey tub mbecy fert. Benu rlagy dey chu'y yu'y, orze' nu loga la rlagy ñi cyiig dey yu. Gaze' nu gac chu' dey yu'y par nu co dey suuy. 30’Gun yu nu waya faboor ne̱, yu ze' zay contr ne̱. Nunu yu nu walocyuub ya̱ nu te̱' de mbecy, yu ze' tush las yu dey. 31’Nde' nu ya̱ rne̱e̱ lo der nu Ñgyoozh gac gyicy sulagy mi ni cyu zi'l mbecy ni de lo la cyi nu ricy yu nunu de lo la riidz a̱' nap nu driib ru'y. Tees cyu zi'l mbecy nu nii zi ni Espiriit Yon nim, yu ze' wayicy sulagy mi niy. 32Cyu zi'l mbecy nu nii zi ne̱ ya̱ biñ nu byac mbecy, Ñgyoozh gac gyicy sulagy mi niy. Tees yu nu nii zi ni Espiriit Yon nim, de yu ze' wayicy sulagy mi ni dey tiem nu yu'n na, gal nu tiem nu yad par lo. 33’Benu tub yag nap nañ, orze' nap na uugy rbic ñi. Ze' benu tub yag a̱' nap nañ, orze' rbic ñi uugy shiñ na. Nde' nu gyu' lo der la na tub yag nu nac uugy nu rbic ñi. 34¡De ru, mbecy a̱' nap! ¿Lac gyicy der gniir coz nap, ze' nac der mbecy a̱' nap? Gun nu ru' mbecy rniiy lac na de coz nu dzi yu' nañ lardooy. 35Benu tub mbecy nap, yu ze' rniiy coz nap gun coz nap yu' nañ lardooy. Benu tub mbecy a̱' nap, rniiy coz a̱' nap. Ni rniiy gun yu' coz a̱' nap nañ lardooy. 36Ya̱ rne̱e̱ lo der nu ornu shuub dzi nu ri bee Ñgyoozh ni dela mbecy, orze' rlagy ñi nii der la gyi' nu mnii der tub ga de riidz ton nu briib ru' der. 37Gun dub gal na riidz nu mnii der, dub ni ri bee Ñgyoozh ni der, ben a nu gruu nap der o nu gruu fals der ―nam. 38Orze' la be de mbecy fariseo gal nu de yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh brugyi' rnii dey. Orze' na dey rab yu Jesuuz: ―Masht, de̱ ya̱ rlagy de̱ nu zaca̱ nu gyicy ru tub nusuriidz par nu gad lagy de̱ nu laab ru ―na dey. 39Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―Par de mbecy a̱' nap, de yu nu wagyicy paa nu yu' tiem na, wada' muesht par nu zac dey. Nomaas muesht ni Jonás, yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, nde' zi'l muesht nu gad ni de yu ze'. 40Gal nu Jonás briy chon dzi nu chon rel nañ tub bel ily, nde' nu ni' zi'l ya̱, biñ nu byac mbecy cui̱ chon dzi nu chon rel ze' nu yu' añ. 41Ornu shuub dzi nu ri bee Ñgyoozh ni dela mbecy nu yu' tiem na, orze' de mbecy gyedz Nínive gyes su dey nu niiy nu yu' cyi der. Gun de mbecy Nínive mne' dey cyiy ornu güeñ dey de riidz ni Ñgyoozh nu pshaal Jonás loy. Nunu na la, zu tub mbecy lat der nu gya zir zuy par Jonás. 42Gun ni' zi'l biñ mñaa nu riib ic tub nasyoong nu ri par yaa been ornu güiin par ze' nu driib doo, gaza'm gyes sum ornu shuub dzi nu gri bee Ñgyoozh ni dela mbecy. Orze' gaza' biñ mñaa ze' gyes suum nu niim nu yu' cyi der, gun mi ze' bruum tub lugaar nu tona' la zet par nu guam bzuub gyidag mi shcab lily ni rey Salomoong, nunu na la zu tub mbecy lat der nu gya zir zuy gaze' rey Salomoong. 43’De ru na der gal nu na tub mbecy ornu druu chu nuras loy. Orze' nuras ze' rzay tub lugaar wach. Ryub yu tub lugaar nu zu lagy yu. Na ornu wagad lugaar ze', orze' rnii tooy: 44“Nap zir cush cyan, laab ze' nu bruun”, rnii tooy. Na ornu griy, orze' gyap yu mbecy ze' nu nay gal nu na tub yu' nu nat laa nañ, nunu se cyudz la zu nañ ñi nu bdulyuub. 45Orze' chay nu cha te'y tub gagya' nuras nu shiñ zir ricy gaze' ub yu. Orze' chu' dey nañ mbecy ze' nu cyiiñ yu. Orze' mbecy ze' yashiñ zir na mod nu nay, gaze' nu loga. Nde' mod nu gzac de mbecy a̱' nap nu yu' na ―nam. 46Gabee rnii ru' Jesuuz nu de mbecy, ornu bru'ña ñaam nu de bicy mi. Yu' dey gashtal ich la yu' nu rlagy yu nii nuy Jesuuz. 47Orze' tub mbecy byooy rishlom: ―Ñaar nu de bicy ru yu' dey gashtal ich yu' re. Rlagy dey nii nuy ru ―na dey. 48Orze' Jesuuz nam rab mi yu nu byoo rishlom ze': ―¿Cyu ña̱a̱, cyu de bicya̱? ―nam. 49Orze' blyuu yaam lo de yu nu rsya' lom. Orze' nam: ―Ii nguaa ña̱a̱ nunu ii nguaa de bicya̱. 50Cyu zi'l mbecy nu ricy coz nu rlagy Ñgyoozh, uza̱ nu zub gyibaa, de yu ze' nac dey bicya̱ nu zana̱ nu ña̱a̱ ―nam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\