San Mateo 16

1Orze' bru'ña ga' de mbecy fariseo nu de mbecy saduceo lo Jesuuz. Brugyi' rgugyi' dey lom par nu gyicy dey preb mi. Bdiiñ dey lom nu gyicy mi tub nusuriidz baa par nu gabe nu Ñgyoozh nac num mi. 2Tees Jesuuz nam rab mi dey: ―Or nu bi za doo, orze' rnii der: “Nap zu ina gun bi ta' za ña par ze' nu za doo”, rnii der. 3Nunu or za' yu rnii der: “Dzi na gyet gyey gun zu cow de ru' baa nunu ta' za ña”, rnii der. ¡Mbecy rzuu lo! Rad lagy der lac yaruu de muesht nu ta' baa, tees wagad lagy der lac yaruu de muesht nu ricy nu gabe la tiem. 4Par de mbecy a̱' nap, de yu nu wagyicy paa nu yu' tiem na, rgyiiñ dey tub nusuriidz, tees wad ñi ni dey; nomaas nusuriidz ni Jonás, yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, nde' zi'l nusuriidz nu gad ni dey ―nam. Orze' Jesuuz bruum lat dey zam. 5Na ornu de yu nu rsya' lom bi gul dey tub la' ga' ru' nisyudoo, orze' mnit lagy dey cha nuy gyishtily. 6Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―Bdu' cuen der nunu bicy cuidad der nu lebadur ni de mbecy fariseo nu de mbecy saduceo ―nam. 7Orze' de yu nu rsya' lom brugyi' ro dey riidz nu losa'y. Gaze' nu na dey: ―¿Ti walab nu a̱' dun gyishtily, nde' nu ni rniim? ―na dey. 8Tees Jesuuz gud lagy mi de coz nu mnii dey. Orze' nam rab mi dey: ―¿Lagu rnii der nu wangyiid nur gyishtily? ¿A nde' nu ni rne̱e̱ rzii der? ¡Dzi ga consuel mi' ricy cup der lo̱! 9¿A gaal zi gabee wagyet lag der cuen? ¿A wagyeza' lagy der ni gaay gyishtily nu bleza̱ lat gaay miily mbecy? Ze' ¿la be chicyiw pte' der? 10Nunu ni' ¿a wagyeza' lagy der ni gagy gyishtily nu bleeza̱ lat tap miily mbecy? Ze' ¿la be chicyiw de nu brusub pte' der? 11¿Walab gaal wangyet lag der cuen nu walab gyishtily bzata̱ lo der ornu mne̱e̱ lo der nu bicy cuidad der nu lebadur ni de mbecy fariseo nu de mbecy saduceo? ―nam. 12Orze' bet lag dey cuen nu Jesuuz walab nu bzat mi lebadur nu yu' nañ gyishtily; sinu bzat mi de riidz nu rlyuu de mbecy fariseo nu de mbecy saduceo. 13Ornu bru'ña Jesuuz lo de yu nu yu' gaab ga Cesarea ni Felipo, orze' nam rab mi de yu nu rsya' lom: ―¿Cyu rnii de mbecy nu nac ya̱, biñ nu byac mbecy? ―nam. 14Orze' na dey: ―Yu' mbecy nu rniiy nu ru Waa nu briib nis mbecy. Ze' yu' ga' dey rniiy nu ru Elías. Ze' yu' ga' dey rniiy nu ru Jeremías, o ca zi'l na de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, rnii dey ―na dey. 15―Ze' de ru ¿cyu rnii der nu naca̱? ―nam. 16Orze' na Bed rab yum: ―Laab ru Mesías, i'ñ Ñgyoozh mbañ, biñ nu ca lo cuen nu gzeed Ñgyoozh nu co mbañ de mbecy nim ―na Bed. 17Orze' na Jesuuz: ―Dzi nir Simo̱o̱, i'ñ Jonás, gun ni tub la mbecy wancuic yu nu gad lagy ru, sinu Ñgyoozh uza̱ nu zub gyibaa briic mi nu gad lagy ru. 18Ya̱ ne̱e̱ lor nu ru Bed, tub mbecy nu na gal nu na tub gyita'. Nunu dela mbecy nu nac nu gyita' ze' nac dey mbecy ne̱. Nunu de yu ze' mas gat dey tees wanit loy. 19Nunu ya̱ rica̱ rishbeey nir par nu shaal ru nez nu chu' mbecy lat de yu nu riib ic Ñgyoozh. La zi'l mod nu ricy mbecy, benu ru niir nu walab ni rlagy ñi gyishlombecy ii, orze' ni' zi'l gashtal gyibaa walab ni rlagy ñi nii Ñgyoozh. Nunu la zi'l coz nu ru niir nu laab ni gyishlombecy ii, orze' ni' zi'l laab ni nii Ñgyoozh gashtal gyibaa ―nam. 20Orze' Jesuuz mniim lo de yu nu rsya' lom nu cue' nii dey lo ni tub la mbecy nu nac mi Mesías, biñ nu ca lo cuen nu co mbañ mbecy. 21Nese tiem ze' Jesuuz brugyi' rniim lo de yu nu rsya' lom nu rlagy ñi nu gyam Jerusaleeng. Nunu mniim nu de yu bel ni de mbecy Israeel, nu de uz zub lo, nu de yu nu rlyuu leey ni Moisees, de yu ze' gyicy dey nu tona' la gzac zim. Orze' mniim nu cut dey mi tees nañ chon dzi gyabañ mi. 22Orze' Bed gua nu reñ yu Jesuuz. Gaze' nu fert mniiy tub riidz lom. Orze' nay rab yum: ―¡Shuaan de̱, cue' zaan yaa Ñgyoozh nu rila cue' ni zac ru! ―nay. 23Orze' Jesuuz bish cyam mniim loy. Orze' nam: ―¡Bruu chu lo̱ ii nuras! Ricy ru nu yabiigy zir coz nu rlagy ñi gyicya̱, gun shcab nir wasaap ñi shcab ni Ñgyoozh; sinu shcab nir nde' shcab nu ricy cup mbecy zi'l ―nam. 24Orze' Jesuuz nam rab mi de yu nu rsya' lom: ―Benu ca na mbecy rlagy yu nu gac yu mbecy nu rsya' lo̱, orze' rlagy ñi nu cue' gyicy cuen yu coz nu rlagy ub yu. Nunu rlagy ñi nu shet ic yu nu gzac ziy nu nac ya̱. Orze' rlagy ñi gyicy yu gal nu rlagya̱. 25Gun yu nu rlagy co nap ub, yu ze' nit loy. Tees yu nu nit lo nu nac ya̱, yu ze' rishli gruu mbañ yu. 26Gun ¿la rusub ni mbecy benu gyicy yu gan dela coz nu yu' gyishlombecy, tees lardooy dune'ñ? ¿Nunu la coz gac cyish mbecy nu gyad lardooy? 27Gun ya̱ biñ nu byac mbecy sñuu ga yapa̱ nu gyel lily ni Ñgyoozh uza̱ nu de anc nim. Orze' gaze' nu ya̱ gyabica̱ i tub ga la de mbecy dub gal nu na coz nu bicy dey. 28Gun ya̱ rish li rne̱e̱ lo der nu la be de mbecy nu yu' lat der ii na la, wat dey gashtal zac la dey ya̱, biñ nu byac mbecy nu yapa̱ mod ni tub rey ―nam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\