San Mateo 20

1Orze' na ga' Jesuuz: ―Mod nu rac nu gyel gubier ni Ñgyoozh, nde' nañ gal nu na mod nu guc nu tub mbecy nu bicy cup tub nac lyucy urbyay. Tub or napor bruuy yu'y guay gua yub yu moz nu gyicy yu riiñ lat lyucy urbyay niy. 2Orze' bza' lo nuy dey nu cyish yu tub tiñ plat ni dey tub dzi ga. Orze' bzeed yu dey zay gyicy yu riiñ lat lyucy urbyay niy. 3Na tub gyiib gaa or napor bruuy guay lat yagyi' tuuba' tir. Orze' bzaac yu la be mbecy nu zu nat yu. 4Orze' nay rab yu de mbecy ze': “Ni' de ru gua der gyicy ru riiñ lat lyucy urbyay ne̱, nunu grisha̱' ni der ca na nu yad ñi”, nay. Orze' de yu ze' gua dey. 5Na tub or wi doo ni' zi'l bicy yu. Na tub gyiib chon or gudze, ni' zi'l bicy yu. 6Na ornu sñuu ga gyap or gyiib gaay, orze' bish cya ga'y lat yagyi'. Orze' byapa'y tub naca' moz yu' nat yu. Orze' nay rab yu dey: “Ze' ¿lagu ni yu' der ii? ¿Gua la dzi wangyicy der riiñ?” nay. 7Orze' na de moz ze': “Nde' gun ni tub la mbecy wancuic yu riiñ nu gyicy de̱”, na dey. Orze' na ga'y rab yu dey: “Ni' de ru gua der gyicy ru riiñ lat lyucy urbyay ne̱”, nay. 8’Na or becheñ, orze' na yu nu guni lyucy urbyay ze' rab yu yu nu riib ic de moz: “Bredz de moz nu gyatublaazh dey. Orze' gyabic ru i dey. Nu loga la gyabic ru i de yu nu gu' lo riiñ or gudze. Orze' gaze' nu gyabic ru i de yu nu gu' lo riiñ nese or napor”, nay. 9Orze' brugyi' rgyish yu ni de yu nu gu' lo riiñ gyiib gaay or gudze nu tub ga tiñ plat. 10Na ornu bdugyi de yu nu gu' lo riiñ or napor nu gyash niy, orze' mnii too dey nu sheñ zir gyad niy. Tees ni' zi'l byabic yu ni dey tub ga zi'l tiñ plat. 11Na ornu byad i dey, orze' brugyi' rnid ru' dey nu rzat zi dey yu nu guni lyucy urbyay ze'. 12Orze' na dey rab yu yu nu guni lyucy urbyay ze': “De yu nu bru'ña or gudze se tub or zi bicy yu riiñ. Ze' de̱ ya̱ gua la dzi gugye̱e̱ de̱ lo riiñ, nunu gua la dzi ta' de̱ lo ba”, na dey. 13Tees yu nu guni lyucy urbyay ze' nay rab yu tub de yu ze': “A̱ cue, par ya̱ walab nu bicy ras du̱ ru. ¿A walab nu bza' lo du̱ ru nu grisha̱ tub tiñ plat nir par tub dzi?” nay. 14“Nap zir O la mnii. Yaa la, yaa nu ca na la nu bi guud nir, gun ya̱ rlagya̱ risha̱ ni yu nu bru'ña or gudze ni' zi'l gal nu brisha̱ ni ru. 15¿A walab se'ñ benu ya̱ gyicya̱ ca na la nu yad ica̱ nu tiñ ne̱? ¿O ti rasaap lagy ru nu ya̱ naca̱ mbecy nap lagy?” nay. 16’Nde' nu de mbecy nu gash zu na, de yu ze' gyac yu mbecy nu gya zir zu. Ze' de mbecy nu gya zu na, de yu ze' gyac yu mbecy nu gash zir zu ―nam. 17Orze' lat nu rca Jesuuz zam par Jerusaleeng, za nu reñ mi de trocyup yu nu rsya' lom. Orze' nam rab mi dey: 18―Gal nu de ru rzac ru, rcan zan par Jerusaleeng. Orze' gu' dey ya̱, biñ nu byac mbecy, yaa de uz zub lo gal nu yaa de yu nu rlyuu leey nu bzeeñ Moisees. Orze' nii dey nu rlagy ñi nu gata̱ nu yu' falt ne̱. 19Gaze' nu gu' dey ya̱ yaa de mbecy yad par nu gubdzaa dey ya̱, nunu gaaz dey ya̱ nu cuart nunu caa dey ya̱ lo cruuz. Tees dzi chon gyabaña̱ ―nam. 20Orze' bru'ña ñaa de i'ñ Zebedeo lom. Bru'ña num de i'ñ mi. Orze' gusub tib mi lo Jesuuz par nu bdiiñ mi tub faboor lom. 21Orze' na Jesuuz rab mi biñ mñaa ze': ―¿La coz rlagy ru? ―nam. Orze' na biñ mñaa ze': ―Ya̱ rlagya̱ nu ornu bi riib ic ru, orze' gyicy ru mandaar nu tub i'ña̱ gzub ñi par yaa beer, Ze' tuuba'ñ gzub ñi par yaa reg ru ―nam. 22Orze' na Jesuuz: ―De ru wagad lagy der la coz rgyiiñ ru lo̱. ¿A gagye de ru nu gzuub ru'r taz nu gzuub dey ru̱'? ―nam. Orze' na dey: ―Gac gagye̱ de̱ ―na dey. 23Orze' na ga'm rab mi dey: ―Rishli gaal taz nu zuub dey ru̱' ya̱, laaba' nde' zuub dey ru' de ru. Tees par nu gzub der par yaa be̱e̱ o par yaa rega̱, nde' walab cuen ne̱ ya̱ nu gyicya̱ ñii du̱ der; sinu de lugaar ze', nde' par de yu nu bi pcui Ñgyoozh, uz den ―nam. 24Na ornu güeñ se tii ga' de yu nu rsya' lom ze', orze' bdza' dey ni cyup de yu ze' nuy bicy yu. 25Orze' Jesuuz bredz mi dey. Orze' nam: ―De ru rad lagy der nu de mbecy nu ricy gyel gubier ni reña' lugaar, dzi ricy dey gyel lily niy nu de mbecy shni. De mbecy zub lo zaab ricy lay mandaar dey. 26Tees lat de ru walab ni mod rlagy ñi. Ze' benu ca na tub mbecy nu ri lat der rlagy yu nu gac yu tub yu lily, orze' rlagy ñi nu gyicy yu coz nu rlagy de' zir losa'y. 27Nunu benu ca na tub yu nu ri lat der rlagy yu gac yu mbecy zub lo, orze' rlagy ñi nu gyicy yu de coz nu galagy ñi ni de' zir losa'y. 28Nde' nu ni' zi'l mod ya̱, biñ nu byac mbecy, a̱' yapa̱ nu gyicy mbecy coz nu rlagya̱, sinu par nu gyicya̱ coz nu rlagy mbecy nunu par nu gata̱, gun grisha̱ nu gruu zigy mbecy lo cashtig ―nam. 29Na ornu bruum gyedz Jericó, orze' tona' la zigy mbecy za ca dey ich mi. 30Na zu cyup mbecy lo ca' gusub dey cuit nez nu zam. Ornu güeñ dey nu yad mi, orze' brugyi' rbish ti dey. Orze' na dey: ―¡Jesuuz nez Dabi, gushni ñuu lagy de̱ ya̱! ―na dey. 31Orze' de mbecy zigy bdza' dey niy, nunu mnii dey nu cue' cush ti dey. Tees de yu ze' rbish ti ga' zir dey. Orze' na dey: ―¡Jesuuz nez Dabi, gushni ñuu lagy de̱ ya̱! ―na dey. 32Gaze' nu gusu Jesuuz. Orze' bredz mi de lo ca' ze'. Orze' nam rab mi dey: ―¿La coz rlagy der nu gyicya̱ du̱ de ru? ―nam. 33Orze' na dey: ―De̱ ya̱ rlagy de̱ nu gyanap urlo de̱ ―na dey. 34Orze' Jesuuz gushni lagy mi dey. Orze' gul yaam urlo dey. Orze' laab or la ze' byanap urlo dey. Orze' za ca dey ich mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\