San Mateo 23

1Gaze' nu Jesuuz nam rab mi de mbecy gal nu de yu nu rsya' lom: 2―De yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu de mbecy fariseo zu dey riiñ nu rshaal dey lac yaruu leey nu bzeeñ Moisees. 3Nde' nu de ru rlagy ñi zuub gyidag der ni de coz nu rnii dey, tees cue' gyicy der mod nu ricy dey, gun coz nu rlyuu dey, nde' walab mod nu ricy de ub yu. 4Nde' nañ gal nu na nu rzuub dey yuu ich mbecy gashtal wagagyee ga' la dey. Ze' de ub yu walagy yu gal yuñ ni nu tub mbiz yu par nu locyuub yu losa'y nu guy yuu ze'. 5Dela coz nu ricy dey, tub lo zi'l ricy dey par nu gabe nu dzi rlyu dey. Yet lagy dey rcaay tub nac riidz ni Ñgyoozh cyugay nu ic chidz yu, nunu yet lagy dey gyicy tuñ zir yu shab yu par nu gabe nu nac dey mbecy da. 6Yet lagy dey rzub yu lugaar nu gua de mbecy lily lat gasht, nunu yet lagy dey rzub yu lugaar nu gua de mbecy zub lo nañ yu' nu rsya' de mbecy riidz ni Ñgyoozh. 7Yet lagy dey ornu rca lagy de mbecy loy ornu rnii nu dey yu lat yagyi'. Nunu ni' yet lagy dey ornu rnii de mbecy yu masht. 8’Ze' de ru walagy ñi nu nii de mbecy nu nac der masht, gun dela de ru bicy ru losa'r nunu tub zi masht ni der zum. Nde' ya̱ biñ nu blosu Ñgyoozh. 9Nunu rila walagy ñi nii der nu uz ru ni tub la mbecy gyishlombecy ii, gun zu tub zi uz der. Nde' Ñgyoozh, biñ nu zub gyibaa. 10Nunu cue' shet ic der nu nii dey nu nac ru tub yu nu riib ic ni dey, gun tub zi ya̱, biñ nu ca lo cuen nu co mbañ mbecy naca̱ biñ riib ic de ru. 11Mbecy nu ricy coz nu galagy ñi ni losa', yu ze' yu nu gya zir zu lat de ru. 12Gun cyu zi'l mbecy nu ricy zily ub, yu ze' gruu gyel mbecy niy. Ze' yu nu ricy gyel gyidz ni, yu ze' gyac yu mbecy nu gya zir zu. 13’¡Cuaa de ru, mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh, gal nu de ru mbecy fariseo, gun nac der mbecy rzuu lo! De ru rsoow der ro' nu chu' de mbecy lat de yu nu riib ic Ñgyoozh, gun orze' wac chu' mbecy lugaar ze'. Gun ni de ub ru wayu'r lugaar ze', ni wacsaan der nu chu' de' zir mbecy nu rlagy chu' lugaar ze'. 14’¡Cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh nu de ru mbecy fariseo, gun nac der mbecy rzuu lo! Nunu rboo der yu' de byud nu de gyel nap nim. Orze' par nu rlagy der nu soow sur lo de coz a̱' nap nu ricy ru, orze' chi rnii nu der Ñgyoozh. Nde' nu de ru cashtig ily zir gad ni der. 15’¡Cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu de ru mbecy fariseo, gun nac der mbecy rzuu lo! Tona' la rboo lo der rded ru dutuub la lugaar par nu gyicy ru gan mas ñuu tub mbecy nu chetib ic leey ni der yu. Nunu ornu bi bicy der gan tub mbecy, orze' ricy der nu dub gal nu na cashtig nu yad ñi nu gad ni der gabily, orze' de yu ze' cyup tir ni na cashtig yad ñi nu gad ni dey. 16’¡Cuaa de ru! Na der gal nu na mbecy lo ca'. Ze' rlyuu der nez ni losa'r. De ru rniir: “Benu zat na yu' ni Ñgyoozh par nu gabe nu gyicy paa den nu riidz nu rniin, orze' walagy ñi gyicy paan nu riidz ze'. Ze' benu zat den or nu yu' nañ yu' ni Ñgyoozh par nu gabe nu ricy paan nu riidz nu rniin, orze' rlagy ñi gyicy paan”, rnii der. 17¡Der mbecy ton! ¡Mbecy lo ca'! ¿Ca na nu ricy zir ñi presis: a yu' ni Ñgyoozh uti or nu ta' nañ ñi? Gun yu' ni Ñgyoozh, nde' ricy ñi nu or ze' nac ñii coz nim. Walab or ze' ricy ñi nu yu' ze' nac ñii yu' ni Ñgyoozh. 18Nunu ni' zi'l rnii de ru: “Benu tub mbecy zat yu mez nu zu ze' nu rcaa dey gyi bañcyug par nu gabe nu ricy paay nu riidz nu rniiy, orze' walagy ñi gyicy paay nu riidz nu mniiy. Ze' benu zat yu bañcyug nu riib lo mez ze', orze' rlagy ñi nu gyicy paay”, rnii der. 19¡Mbecy lo ca'! ¿Ca na coz ricy zir ñi presis: a mez uti bañcyug nu riib loñ? Gun mez ze' ricy ñi nu bañcyug nu riib loñ, ma ze' cyiiñ ma par Ñgyoozh. Tees walab bañcyug ze' gyicy ma nu cyiiñ mez ze' par Ñgyoozh. 20Mbecy nu rzat mez ze' rzat yuñ par nu gabe nu gyicy yac yu riidz nu rniiy. Orze' ni' zi'l rzat yu bañcyug nu riib loñ. 21Mbecy nu rzat yu' ni Ñgyoozh, walab tub lo zi'l yu' ze' rzat yu, sinu ni' rzat yu Ñgyoozh, biñ nu zu nañ ñi. 22Nunu mbecy nu rzat gyibaa walab tub lo zi'l gyibaa rzat yu, sinu ni' rzat yu lugaar ze' nu riib ic Ñgyoozh, gal nu biñ nu zub lugaar ze'. 23’¡Dzi ga cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu de ru mbecy fariseo gun nac der mbecy rzuu lo! Dela coz nu ricy cup der, lo tii nac ñii, rbic der tub nac ñii ni Ñgyoozh: gashtal de gyish loow comid, de mushtily, de aniis, de comin rbic der nim. Tub nac gaañ lo tii nac ga de gyish mi' ze' rbic der nim. Tees wagyicy cuen der de riidz nu ricy ñi presis nu ca lo leey. Wagyicy cuen der de riidz nu rniiñ nu chu'n nu se'ñ. Ni wagyicy cuen der de riidz nu rniiñ nu gashni lagy na losa'n, nu de riidz nu rniiñ nu nap chu' den. Rlagy ñi gyicy yac der nu de riidz ze', nunu cue' checa der nu gyicy ru de' zir coz nu bi ricy ru ze'. 24Na der gal nu na lo ca' nu rlyuu nez ni losa'. De ru rzeed der be'y mi' nu ibel tees camey rab der dutuub la ma. 25’¡Cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh nu de ru mbecy fariseo! ¡Nac der mbecy rzuu lo! Na der gal na tub taz uti tub gya'n. Par ich zi'l ñi tona' la nap rgyiib der. Ze' par nañ ñi dza la yu' coz nu bicy gubaan der, nu de coz nu ye rzac der lo. 26¡Mbecy fariseo lo ca'! Rlagy ñi nu loga la cyib der par nañ taz ze', nu gya'n ze'. Orze' ni' zi'l par ich ñi gac ñii coz caacy. 27’¡Cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu de ru mbecy fariseo! ¡Nac der mbecy rzuu lo! Na der gal nu na ru' baa ni añ nu dzi guzig par ich. Nap rabeeñ par ich ñi. Ze' par nañ ñi yu' rit nu beel guudz. 28Ni' zi'l par lo de mbecy, rlyu nu nac der mbecy nap, ze' nañ lardoo der nac ru mbecy rzuu lo, nunu nac der mbecy nu ricy de lo la cyi. 29’¡Cuaa de ru, mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh gal nu de ru mbecy fariseo! ¡Nac der mbecy rzuu lo! Nap ricy nap der ru' baa ni de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, nu ru' baa ni de yu nu guc mbecy nap par nu gabe nu rca lagy der lo dey. 30Orze' rnii der: “Bi bicy na nu de ub na ñcyiiñ na tiem nu gu' de gyitoo bel nin, orze' de ub na waric yaan ornu biit dey de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh”, rnii der. 31Nu nac de riidz nu rnii der ze', nde' rabee nu rad lagy der nu nac ru nez de yu nu biit de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh. 32Benu ni, orze' de ru bza' lo la der laz nu bzuub de gyitoo bel ni der gyi' ze'. 33’Na der gal na bily. Na der gal na nez bily. ¿Lagu rnii too der nu glar lo cashtig nu cuic Ñgyoozh? Cashtig ze', nde' gabily. 34Nde' nu ya̱ zeeda̱ mbecy nu nii por cuen ni Ñgyoozh, nunu zeeda̱ mbecy nu rad lagy, nunu zeeda̱ mbecy nu lyuu ni der. Tees yu' nu cut der dey. Yu' ga' nu caa der yu lo cruuz. Yu' ga' nu gaaz der yu nañ yu' nu rsya' der riidz ni Ñgyoozh. Nunu yu' ga' nu gzab der ich yu gaza' gyedz la. 35Nde' nu too de ru gzeed Ñgyoozh dela cashtig gyi' nu biit dey de mbecy nap ze': nese nu biit dey Abeel gashtal nu biit dey Zacarí, i'ñ Berequías, yu nu biit der loli' ni yu' ni Ñgyoozh par gazel ni mez nu rcuaa der gun lom nu yu' yon nim. 36Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu dela cashtig nu nac nu gut de mbecy nap ze' dugyiñ gaza' de ru, mbecy nu yu' tiem na ―nam―. 37’¡A̱ der mbecy Jerusaleeng! Rut der de yu nu rnii por cuen ni Ñgyoozh. Nunu rgoow gyita' der de yu nu rzeed Ñgyoozh lat der. Zañ tir ngulagya̱ ñgyicy tublaazha̱ der gal nu ricy tub gyid ornu ricy tublaazh ma dzich ni ma nañ lowe' ma. Tees de ru wangalagy der. 38Na ledz der gyiyeeñ ub ziñ. 39Gun ya̱ rne̱e̱ lo der nu nese na la wazaca' la der ya̱ gashtal shuub la dzi ornu nii der: “Dzi ga zily nac biñ nu bzuu nez Ñgyoozh, Shuaan na, biñ nu cyid lo den”, nii der ―na Jesuuz.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\