San Mateo 3

1Tiem ze' bri Waa nu briib nis mbecy tub lugaar ub zi lo yu ni Judea. Orze' brugyi' rshaal yu riidz nu bruu lo Ñgyoozh. 2Orze' nay: ―Mne' der dela cyi nu ricy ru gun sñuu ga cyid gyel gubier ni Ñgyoozh ―nay. 3Gun Isaías, yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, laab Waa bzat yu ornu nay: Zaab ti' tub mbecy. Rbish tiy tub lugaar ub zi. Orze' nay: “Nañ lardoo den nañ gal nu na tub nez. Orze' bicy nap der nez ze' par ornu cyid Shuaan den. Pshaal der tub nez nu li par nu ded mi”, na Isaías, nay. 4Shab Waa, nde' byaañ nu gyich camey. Ze' nañ yu ri tub sinch gyid. Coz nu bdow yu, nde' gushagy nu dziñ doo ni bez gyish. 5De mbecy nu yu' Jerusaleeng, nu de mbecy nu yu' lo de yu nu la Judea, nu de mbecy nu yu' gaab ga ru' gyoow Jordaang, za dey nu zuub gyidag yu coz nu rnii Waa. 6Na ornu blazh pshuub ru' dey dela cyiy, orze' Waa briic yu nu wi nis dey gyoow Jordaang. 7Tees ornu bzaac Waa nu dzi zigy de mbecy fariseo gal nu mbecy saduceo bru'ña dey par nu cuic yu nu zu nis dey, orze' nay: ―De ru mbecy shiñ ricy, ¿cyu mnii lo der nu gac gla der lo cashtig ily ni Ñgyoozh nu bi yad gaab ñi? 8Bicy der tub mod nu nap gabe nu bi mne' der cyir. 9Cue' gnii too der nu glar ni de cashtig ze' nu nac nu rnii der: “Nac naa nez gyitoo bel nin Abraham”, rniir, gun rishli Ñgyoozh gac gyash mi gashtal de gyita' ii nu gyicy mi nu gyac ñi nez Abraham. 10Gun cashtig ni Ñgyoozh nañ gal na tub gyibag. Bi zu lily laañ par nu shi'ñ ñi dela yag gashtal lyu lañ. Dela yag nu wacuic uugy nap, gyi'ñ ñi nunu chañ lo gyi. 11’Ya̱ nu rishli drica̱ nu zu nis der nu nis par nu gabe nu bi mne' der cyir, tees biñ nu cyid par lo̱, mi ze' cuic mi Espiriit Yon ni Ñgyoozh ni mbecy, nunu cuic mi tub cashtig nu nañ gal nu na gyi. Mi ze' gya zir zum par ya̱. Ya̱ rila wangyapa̱ du̱ ni gyid lab mi. 12Mi ze' nam gal nu na tub mbecy nu bi zu lily nu tub ya ru' biiz par nu com dela mbigy trig, nunu gyicy tublaazh mi ñii par nu cu' choow mi ñii nañ ye. Ze' de gyid ich ñi zeed mi ñii chañ lo tub gyi nu rila wayu ―na Waa. 13Tiem ze' Jesuuz bruum Galilea zam gashtal ru' gyoow Jordaang. Orze' bru'ñam lugaar ze' nu ri Waa gun orze' cuic yu nu zu nis mi. 14Nu loga la “Cue'”, na Waa rab yum. Orze' nay: ―Ya̱ rlagy ñi nu cuic ru nu zu nisa̱. Ze' ii ca ru yad ru lo̱ ―nay. 15Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―Bzaan la nu ni gac ñii na, gun rlagy ñi nu gyicy yac den nu de coz nu rlagy Ñgyoozh ―nam. Orze' Waa pshet ic yu. 16Cuanzir nu wi nis Jesuuz, orze' bruum lo nis. Orze' sij la byaal gyibaa. Orze' Jesuuz bzaac mi Espiriit Yon ni Ñgyoozh nu bet mi. Bet mi gal nu yet tub begy gusub mi toom. 17Orze' zaab ti' nu rnii gashtal gyibaa. Orze' nam: ―Mi ii i'ña̱, biñ nu tona' la rca̱ nunu tona' la yet lagya̱ ―nam gal baa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\