San Mateo 5

1Na ornu Jesuuz bzaac mi de mbecy zigy ze', orze' gup mi too tub bicy. Orze' gusub mi. Orze' de yu nu rsya' lom byatublaazh dey lom. 2Orze' brugyi' rlyuum ni dey. Gaze' nu nam: 3―Dzi ni de mbecy nu rad lagy nu ricy falt coz ni Ñgyoozh ni, gun de yu ze' gzac dey lo gyel gubier nim. 4’Dzi ni de mbecy nu ricy shni nu nac cyi gun Ñgyoozh cuic mi consuel niy. 5’Dzi ni de mbecy nu wayicy gyel lily ni, gun dutuub la gyishlombecy nu yad par lo gyiyeeñ ñi yaa dey. 6’Dzi ni de mbecy nu ric la añ ni nu gyanap yu lo Ñgyoozh, gun mi ze' gyicy mi nu gac yu gal nu rlagy yu. 7’Dzi ni de mbecy nu rashni lagy losa', gun Ñgyoozh gashnii ga' lagy mi dey. 8’Dzi ni de mbecy nu caacy lardoo, gun de yu ze' gzac dey lo Ñgyoozh. 9’Dzi ni de mbecy nu gyicy nu gyanap mbecy nu losa'y, gun Ñgyoozh gniim: “De yu ze' i'ña̱”, gniim. 10’Dzi ni de mbecy nu rzac zi nu nac de coz nu se'ñ, gun de yu ze' gzac dey lo gyel gubier ni Ñgyoozh. 11’Dzi ni de ru ornu mbecy nii ziy ni der, ornu mbecy griib dey de lo la gyidza too der nu nac ya̱ ―nam―. 12Ornu gyeñ der de coz ze', orze' bet lagy der, nunu bicy der nu nap zu lagy ru gun gyibaa gyad tub i der nu tona' la coz ily. Gun ni' zi'l mod pshet zi dey de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, de yu nu gu' anzir nu chu' de ru ―nam―. 13’De ru ricy der lat de mbecy ni gyishlombecy ii gal nu ricy zed nu tub nac beel. Tees benu zed gruu nu ri' niñ, orze' ¿lac mod gyicy der par nu cush cya' nu ri' niñ tuuba' tir? Benu gruu nu ri' niñ, orze' se la' la cyiiñ ñi, sinu par nu dune'ñ nunu par nu zuub gyi' cyu zi'l mbecy nu ded tooñ. 14’De ru na der gal nu na tub gyi lat de mbecy nu yu' gyishlombecy ii. Tub gyedz nu riib too tub bicy rila wac cach loñ. 15Ni' zi'l mbecy wacaa dey gyi tub candiil par nu griiy ñi nañ tub cajo̱o̱, sinu gzuub dey ñi tub ze' nu gya par nu cuic ñi yaa lo dela mbecy nu yu' nañ yu'. 16Ni' zi'l mod bicy de ru. Gun mod nu gyicy der nde' nañ gal nu na yaa ni candiil. Orze' bicy der mod nu nap, gun ornu de mbecy gzac dey de coz nu ricy der, orze' gyabic dey gyel mbecy ni Ñgyoozh uz den nu zub gyibaa ―nam―. 17’Cue' sa' lagy der nu ya̱ yapa̱ nu tilya̱ leey ni Moisees o nu tilya̱ de riidz nu blyuu de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh. Gun ya̱ walab nu yapa̱ par nu tilya̱ de leey ze' sinu par nu rica̱ nu gad lagy der lac yaruuñ. 18Gun rishli rne̱e̱ lo der nu lat nu zu gyibaa nu gyishlombecy ii, wac nit lo ni tub riidz ni de leey ze'. Wanit loñ gashtal shuub la tiem nu gac dela coz nu bi cañ nu gac ñii. 19Nde' nu cyu zi'l mbecy nu wayicy paa nu mas tub coz mi' ni leey ze', nunu cyu zi'l mbecy nu lyuu ni losa' nu ni gyicy yu, orze' Ñgyoozh niim nu yu ze' gash zir zuy lat de mbecy nu riib ic mi par de' zir mbecy. Ze' de yu nu ricy yac nu de leey ze', nunu lyuuy ni losa'y nu ni gyicy dey, orze' niim nu yu ze' nac yu mbecy zub lo lat de mbecy nu riib ic mi. 20Gun ya̱ rne̱e̱ lo de ru nu benu wayicy paa zir der nu de leey ze' gaze' de mbecy nu rlyuuñ, gal nu de mbecy fariseo, orze' rila wazac der lo Ñgyoozh ―nam―. 21’De ru bi güeñ der nu mnii de gyitoo bel nir: “Cue' cut ru losa'r, gun cyu zi'l mbecy nu rut losa', yu ze' rlagy ñi nu cuic de yu nu zu riiñ cashtig niy”, mnii dey. 22Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu cyu zi'l mbecy nu rzi lagy lo losa', yu ze' Ñgyoozh gri beem niy. Nunu yu nu gab zi losa', de mbecy ni junt zub lo gri beey niy. Nunu yu nu gnii nu tub losa' nu nac yu tub mbecy ton, yu nu ni nii ze' yad ñi niy nu gyay lo gyi ni gabily. 23’Nde' nu benu cha nur gun nir ze' nu driib zily ru Ñgyoozh, orze' ze' gyeza' lagy ru nu tub losa'r ca ic yu lor, 24orze' bzeeñ gun nir ze' nu driib zily ru Ñgyoozh ze'. Nu loga la gua bicy rishnap nu losa'r. Gaze' nu cush cyar ze' nu driib zily ru Ñgyoozh par nu cuic ru gun nir nim. 25’Benu ca na tub losa'r rlagy yu cu'y cyir lo de fushtiz, orze' bzu altant nu gyicy ru rishnap nur yu lat nu gabee cuic ñi tiem nir, anzir nu gu'y ru yaa de fushtiz. Gun ornu bi bgu'y ru yaa de fushtiz, orze' gyabic dey ru yaa de yu nu riib ic ro' gyiib. Orze' shet lag yu ru nañ. 26Gun rishli ya̱ rne̱e̱ lo der nu waruur nañ gashtal cuaa lar dela tiñ nu nii dey. 27’De ru bi güeñ der nu mnii de gyitoo bel ornu nay: “Cue' gal der losa'r nu wanchelaar”, nay. 28Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu cyu zi'l mbecy nu güii lo tub biñ mñaa nu rnii zi'l tooy nu rlagy yu gal yum, orze' yu ze' bi bicy yu cyi nu bi gul yum nañ lardooy. 29’Orze' benu tub urlo beer gyicy ñi nu gyicy ru cyi, orze' cor ñii nunu ne'r ñii, gun nap zir benu dune' tub zi lugaar ni cuerp nir, gaze' nu dutuub la cuerp nir gyet lag ñi gabily. 30Nunu benu yaa beer gyicy ñi nu gyicy ru cyi, orze' pshi'ñ ñi nunu mne'ñ chañ zet, gun nap zir nu dune' tub zi lugaar ni cuerp nir, gaze' nu dutuub la cuerp nir gyet lag ñi gabily ―nam―. 31’Ni' zi'l mnii dey gulas: “Cyu zi'l mbecy nu rlagy zaan mñaa, orze' rlagy ñi nu coy tub gyicy ni rishbeey nu zaan yu losa'y”, na dey. 32Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu benu tub mbecy zaan yu mñaay, benu walab nu nac nu byu' beem nu reña' yu gyeey, orze' nde' cyi na, gun ricy yu nu gyicy mñaay coz cyi ornu gash mi reña' yu gyeey. Nunu yu gyeey nu gash biñ mñaa ze' ni' ricy yu coz cyi nu nac de coz ze'. 33’Ni' bi güeñ der nu mnii de gyitoo bel: “Cue' gyicy der nu wayicy yac ru nu de coz nu mniir lo Ñgyoozh, Shuaan na, nu segur la gyicy ru, sinu gyicy yac ru nu de riidz nu mniir lom nu segur la gyicy ru”, na dey. 34Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu rila cue' niir lo mbecy nu segur la rishli tub riidz. Ornu nii der tub riidz, orze' cue' zat ru gyibaa par nu gabe nu rishli rniir, gun gashtal ze' zub Ñgyoozh riib ic mi. 35Nunu ornu niir tub riidz cue' zat ru gyishlombecy par nu gabe nu rishli rniir, gun ii tub lugaar nu zu gyi' Ñgyoozh. Ni cue' zat ru Jerusaleeng, gun nde' gyedz nu zu rey zub lo. 36Ni cue' zat ru too ub ru par nu gabe nu riidz nu rniir nde' coz rishli, gun ni tub gyich toor wac gyicy caacy ru ñii o nu gyicy caas ru ñii. 37Orze' tub zi coz nu gac nii der, nde' “Laab ni” o “Walab ni”, gun mas lac ru' co ic ru nu niir par nu gabe nu rishli rniir, orze' nde' gruuñ gashtal lo nuras. 38’De ru bi güeñ der nu mnii dey gulas: “Benu tub mbecy cad güiiy urlo losa'y, orze' losa'y cush cya ga'y cad güiiy urlo yu nu ni bicy ze'. Benu tub mbecy cad güiiy lay losa'y, orze' cush cya ga'y cad güiiy lay yu nu ni bicy ze'”, na dey. 39Tees ya̱ rne̱e̱ lo der: Cue' co yaa der lo mbecy nu shiñ ricy nu de ru. Sinu lugaar nu co yaar, nap zir nu “O la” mnii der. Benu tub mbecy shet yu zig tub la' yalor, orze' zaaba'r tub la' ga' loy nu shet yu. 40Benu tub mbecy shecha'y ru lo de fushtiz par nu coy yaag ru, orze' briic la niy nunu briica' la checyet nir niy. 41Benu mbecy caay ru nu cha nur suuy cyaal or nez, orze' cha nu lar ñii tub or nez. 42Benu ca na mbecy cyiñ yu la coz lor cuic ru ñii niy. Benu ca na mbecy rlagy yu coy la coz lor, orze' cue' zu ir nu wabic ru. 43’Ni' bi güeñ der nu bi mnii dey gulas: “Pca der de amig nir. Ze' de losa' yuur bicy nu gazi lagy ru loy”, mnii dey. 44Tees ya̱ rne̱e̱ lo der: Pca der de losa' yuur, nunu bdiiñ der lo Ñgyoozh ni de yu nu shiñ ricy nu de ru. 45Gun orze' laab ricy der gal nu rlagy ñi nu gyicy de mbecy nu nac i'ñ Ñgyoozh, uz den, biñ nu zub gyibaa. Gun mi ze' ricy mi nu driib doo par nu ca yaa too mbecy nap nu mbecy a̱' nap. Nunu ricy mi nu yet gyey too mbecy nap nu too mbecy a̱' nap. 46Gun benu de ru ca der de mbecy nu rca zi'l ru, orze' ¿la ñuu i der gyad? Gun mas de yu nu rte' tiñ par gubier Rom ni' ricy dey nde'. 47Nunu benu de bicy zi'l ru nap nii nu der yu, ¿a dzi coz ilya' ricy der rziir? Mas gashtal de mbecy nu walab mbecy ni Ñgyoozh ni ricy yu. 48Guc der mbecy nu sac falt ni gal nu na Ñgyoozh, Uz der nu zub gyibaa, nac mi biñ nu sac falt ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\