San Mateo 6

1’Bzu der altant nu nac de coz nu gyicy der par Ñgyoozh. Cue' glyuu der ñii lo mbecy par nu gzac dey coz nu ricy der, gun benu ni gyicy der, orze' Ñgyoozh, uz den, biñ nu zub gyibaa rila wabic mi i der. 2’Ornu cuic ru gun ni tub mbecy nu ricy falt ñi ni, orze' cue' cuic ru nu gad lagy mbecy. Gun ni ricy de mbecy rzuu lo nañ de yu' nu rsya' der riidz ni Ñgyoozh nu lat de cay. Ni mod ricy dey par nu dela mbecy gyabic dey gyel mbecy niy. Tees ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu gyel mbecy nu byabic zi'l dey niy, nde' zi'l dela i dey. 3Ze' ornu ru cuic ru gun ni mbecy nu ricy falt ñi ni, orze' cue' cuic ru nu gad lagy par ni tub amig nir. 4Sinu dze ga gyicy ru ñii. Orze' Ñgyoozh uz na zac mi de coz nu ricy de ru dze ga. Orze' gyabic mi i der. 5’Na de ru ornu nii nu der Ñgyoozh, orze' cue' gyicy der gal nu ricy de mbecy rzuu lo, gal nu ricy de mbecy nu yet lagy nu gyes su nii nu Ñgyoozh nañ de yu' nu rsya' den riidz nim, nu de ze' nu yacyup la' nez. Ni ricy dey par nu gzac dela mbecy de coz nu ricy dey. Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu nde' zi'l dela i dey. 6Tees ru ornu nii nur Ñgyoozh, gu' nañ yu' nir nunu soow ru ro' nir. Orze' mnii nu Ñgyoozh, uz ru, biñ nu zu lor. Orze' Ñgyoozh, uz ru, biñ nu rad lagy de coz nu ricy mbecy dze ga, mi ze' gyabic mi i der. 7’Lat nu rnii nu der Ñgyoozh, cue' zañ tir gniir riidz nu wacyiiñ gal nu ricy de yu nu a̱' yu' lo Ñgyoozh. De mbecy ze' rnii tooy nu segur la cuic mi de coz nu rgyiiñ dey nu nac nu dzi zañ riidz rnii dey, rziiy. 8Orze' cue' gyicy der gal nu ricy de yu ze', gun Ñgyoozh, uz den, bi rad lagy mi ca na coz nu cyiiñ ni der anzir nu cyiñ der lom. 9De ru, i mod gnii nu der Ñgyoozh ―nam―. Ñgyoozh, Uz de̱, ru biñ nu zub gyibaa. Rlagy ñi ca lagy de̱ lor. 10De̱ ya̱ rdiñ de̱ nu cyid gyel gubier nir lat de̱. Rdiñ de̱ lor nu gac ñii gyishlombecy ii gal nu rlagy ru, nunu gal nu rac gyibaa. 11Dzi na doo coz nu rlagy ñi nu da̱w de̱. 12Bicy sulagy ne̱ de̱ ni de coz cyi nu ricy de̱ gal nu de̱ ya̱, ricy sulagya' de̱ ni de yu nu shiñ ricy nu de̱ ya̱. 13Cue' zaan ru nu gyet lag de̱ lo preb, sinu bloo chu de̱ ya̱ lat de coz a̱' nap. Gun ru nac ru biñ nu riib ic nunu ru nac ru biñ nu gac gyicy dela coz nunu ru nac ru biñ nu lily na. Ni nac ru par tub la. Ni gac ñii. 14’Se benu de ru gyicy sulagy der ni reña' mbecy nu shiñ ricy nuy ru, orze' ni' zi'l Ñgyoozh, uz den, biñ nu zub gyibaa, gyicy sulagya'm ni der. 15Tees benu wagyicy sulagy der ni reña' mbecy, orze' ni' zi'l Ñgyoozh, uz den, wayicy sulagy mi ni de cyi nu ricy der. 16’Ornu de ru ca der ni ub ru nu cue' gow ru gyit lat nu rzu bich der nu nac Ñgyoozh, cue' gyicy der nu gabe nu ricy shnir gal nu ricy de mbecy rzuu lo. De yu ze' rash dey tub mod par nu gabe nu ni ricy dey lo Ñgyoozh. Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu nde' zi'l dela i dey. 17De ru, ornu gyicy ru nde' par lo Ñgyoozh, orze' bdaab lo der nunu bzu caacy der, 18gun orze' de' zir mbecy wad lagy dey ti ni ricy der. Tub zi la Ñgyoozh, Uz den, biñ nu zu ngach nu de ru, rad lagy mi. Orze' Ñgyoozh, Uz den, biñ nu rzac de coz nu ricy der dze ga, orze' mi ze' gyabic mi i der. 19’Cue' cyaañ der de gyel nap nir gyishlombecy ii, gun de gyel nap nu yu' gyishlombecy ii gac gnit lo bigyich ñi, gac griib guul ñi, gac chu' gubaan nañ yu' coy ñi nu cha nuy. 20Nap zir pcyaañ der gyel nap nir gyibaa. Gun lugaar ze' wac nit lo bigyich ñi, nunu warib guul ñi. Ni gubaan wac chu'y nu cha nuy ñi. 21Gun ze' nu rcyaañ ru gyel nap nir, ze' lugaar nu ric la añ nir lo. 22’Urlor, nde' nañ gal na tub candiil nu rbic yaa nañ shcab nir. Orze' benu gyicy ru coz nap nu urlor, orze' gzu yaa nañ dutuub la shcab nir. 23Tees benu gyicy ru coz cyi nu urlor, cow la zu nañ shcab nir. Nunu benu sac la yaa nañ shcab nir, orze' cow la zu. Orze' tona' la shiñ zu nañ shcab nir. 24’Rila wac nu tub mbecy gyicy yu riiñ ni cyup patro̱o̱ niy, gun benu ni, orze' gazi lagy yu lo tub yu. Ze' tuuba'y cay yu. O nu gyicy paay nuy tub yu. Ze' tuuba'y güii naañ yu loy. Orze' wac zu bich mbecy nu nac Ñgyoozh, nunu ni' zi'l wac zu bich yu nu nac de gyel nap nu yu' gyishlombecy ii laab tub zi'l tiem. 25’Nde' nu ya̱ rne̱e̱ lo der: Cue' sug ic der nu nac de coz nu gow der o nu go' der par nu cui mbañ ru gyishlombecy ii. Ni cue' sug ic der nu nac shab ru. ¿A walab dzi zir sac nu cui mbañ der lo Ñgyoozh gaze' de coz nu gow der? Nunu ¿a walab nu dzi zir sac cuerp ni der gaze' shab ru? 26Güii der de chigyiñ nu rded lo bi. Ni wagnuuz ma. Ni wagte' ma cosech par nu cu' choow ma ñii nañ ye. Tees Ñgyoozh uz den, biñ nu zub gyibaa, rgoow mi de ma. Ze' yegar de ru. ¿A walab sac zir der gaze' de chigyiñ? 27¿Ca na de ru nu nac nu dzi rsug ic der, orze' gac tuuñ zir der lo yur mas ñuu se tub or? 28’¿Lagu dzi rsug ic der nu nac shab ru? Bdu' cuen der lac mod raly de ya gyee nu nash ngush. Ni wagyicy ñi riiñ. Ni wagri'ñ iily. 29Tees ya̱ rne̱e̱ lo der nu rey Salomoong, mas tona' la guani'ñ yu, tees wansuy tub negy nu nsaap ñi gal nu na de gyee ze'. 30Benu Ñgyoozh rtiish mi de gyish, de nu nash ngush na nunu ina gyañ lo gyi nañ yo, nde' nu segur la tiish mi de ru, mbecy nu a̱' ricy cup consuel lom. 31Nde' nu cue' dzi csug ic der. Orze' niir: “¿Ca gad de coz nu dow na?”, o rnii ga' der: “¿Ca gad de coz nu do'n?” o rnii ga' der: “¿Ca gad negy cuish naa?” rnii der. 32Gun dela de coz ze' ricy ñi nu rsug ic mbecy nu walab mbecy ni Ñgyoozh. Tees de ru, zu Ñgyoozh uz der, biñ nu zub gyibaa nunu mi ze' bi rad lagy mi nu de nde' coz nu galagy ñi ni der. 33Orze' nu loga la bzub lo der nu nac gyel gubier ni Ñgyoozh, nunu ni' bzub lo der ni nu rlagy mi nu gyanap der lom. Orze' ub mi cuic mi dela coz nu galagy ñi ni der. 34Orze' cue' dzi gash der shab par nu nac ina, gun yu' ga' coz par ina nu gash der shcab. Tub dzi ga yu' zir coz nu gash der shcab ―nam―.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\