San Mateo 7

1’Cue' nii der nu yu' falt ni losa'r gun orze' Ñgyoozh waniim nu yu' falt ni der. 2Gun mod nu gyicy der nu losa'r, laaba' mod ze' gyicy Ñgyoozh num de ru. Nunu laaba' beey nu tush pee der ni losa'r, laaba' beey ze' tush pee Ñgyoozh ni de ru. 3De ru na der gal nu na mbecy nu rgu' cuen toop mi' nu ri urlo losa'. Ze' yabicy nu ri urlo ub ru, nde' wagyicy cuen der ñii. 4Ze' benu ru ri tub yabicy urlor, orze' ¿lagu rnii ga'r lo losa'r: “Doo urlor gun lo̱o̱ toop mi' ze'”, rnii ga' der? 5¡A mbecy rzuu lo! Bloo yabicy ily nu ri urlor loga la, gun orze' nap zir zac ru toop mi' nu ri urlo losa'r. 6’Yu' mbecy nu na dey gal nu na che̱'. Cue' cuic der coz nap ni Ñgyoozh ni che̱' nis cush cya ma shet ru' ma der. Yu' ga' mbecy na dey gal nu na cuch. Orze' cue' cuic der de coz nu dzi sac nir ni cuch gun nis tab yu ma ñii. 7’Bdiiñ der lo Ñgyoozh, gun Ñgyoozh cuic mi de coz nu cyiñ der. Byub der ñii gun orze' gad ñi ni der. Mnii nu der mi, gun orze' shaal mi ro' ni der. 8Gun cyu zi'l mbecy nu rgyiiñ, gad ñi niy. Cyu zi'l mbecy nu ryub, gyad yuñ. Nunu cyu zi'l mbecy nu rnii num, shaal mi ro' niy. 9’¿Walab gaal grusu tub mbecy lat der nu cuic yu tub gyita' ni i'ñ yu ornu rgyiiñ yu tub gyishtily loy? 10¿O walab gaal cuic yu tub bily ni i'ñ yu ornu rgyiiñ yu tub bel loy? 11Gunca de ru nac der mbecy a̱' nap rad lagy der lac mod rbic ru coz nap ni i'ñ ru, ze' yegar Ñgyoozh, uz den, biñ nu zub gyibaa wabicy mi coz nap ni de yu nu rgyiiñ lom. 12’Nde' nu i mod bicy der: Gal mod nu rlagy ub der nu gyicy nu mbecy ru, orze' ni' zi'l mod bicy nu der dey. Gun nde' mod nu yaruu leey nu bzeeñ Moisees nu de riidz nu bzeeñ de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh. 13’Gu' der gyero' nu shii. Gun ro' nu gash de mbecy nez nu gyay par gabily, nde' tub ro' she nunu nde' tub nez zu. Nunu zigy dey gash yu nez ze'. 14Tees ro' nu gash mbecy nez nu gyay ze' nu cui mbañ yu, nde' tub ro' shii nunu tub nez las. Nunu ñuu zi dey gyap yuñ ―nam―. 15’Bzu der cuidad nu de mbecy rguu, de yu nu ricy nu rnii por cuen ni Ñgyoozh. De yu ze' ru'ña dey lat der. Rlyu nu na dey gal nu na tub shily mazh. Tees nañ lardoo dey nañ gal nu na tub lob dañ. 16De ru gac gyu' lo der dey nu nac de coz nu ricy yu. Gun tub ya gyech wac cuic ñi urbyay. Ni' tub ya gyech wac cuic ñi urlas mni. 17Tees tub yag benu nap nañ, orze' rbic ñi uugy nap. Ze' tuuba' yag a̱' nap na, nde' rbic ñi uugy wacyiiñ. 18Yag nu nap na ze' rila wac cuic ñi uugy nu wacyiiñ. Ze' yag a̱' nap na ze', rila wac cuic ñi uugy nap. 19Dela yag nu wacuic uugy nap gyi'ñ ñi, nunu chañ lo gyi. 20Nde' nu de ru gyu' lo der de mbecy rguu ze' nu nac mod nu ricy dey. 21’Walab dela mbecy nu nii lo̱: “Shuaana̱, Shuaana̱”, rniiy, walab dela de yu ze' gzac dey lo gyel gubier ni Ñgyoozh, sinu tub zi la de yu nu ricy zi'l coz nu rlagy Ñgyoozh, uz den, biñ nu zub gyibaa. 22Ornu shuub dzi nu ri bee Ñgyoozh ni dela mbecy, orze' zigy mbecy niiy lo̱: “Shuaana̱, Shuaana̱, de̱ ya̱ pshaal de̱ riidz ni Ñgyoozh nu nac rishbeey nir. Nunu nu nac rishbeey nir bloo chu̱ de̱ zañ nuras. Nunu nu nac rishbeey nir bicy de̱ zañ nusuriidz”, gnii dey. 23Tees ya̱ gne̱e̱ lo dey: “Rila a̱' yu' lo̱ de ru. Bruu chu der lo̱ ii, de ru mbecy shiñ ricy”, gne̱e̱ ―nam―. 24’Orze' na, dela de mbecy nu rzuub gyidag de riidz nu rne̱e̱ nunu ricy yu gal nu rne̱e̱, de yu ze' nac yu mbecy nu yu' shcab ni. Nay gal nu na tub mbecy nu bzaa tub yu'. Gush yu semient niñ nu gyita'. 25Orze' bet gyey. Nunu bri nis yu. Nunu bded tub gyey bi ily. Nunu bdugyiñ ich yu' ze' tees wangyet lag ñi, gun lo gyita' zub ñi. 26Tees dela de yu nu rzuub gyidag de riidz nu rne̱e̱, ze' wagyicy yu gal nu rne̱e̱, de yu ze' nay gal nu na tub mbecy nu sac shcab ni nu bzaay yu'y lo yu uzh. 27Orze' bet gyey. Nunu bri nis yu. Nunu bded tub gyey bi ily. Bdugyiñ ich yu' ze'. Orze' bdu' chu'ñ yu' ze'. Nunu coz ily guc ―nam. 28Ornu blazh mnii Jesuuz de coz ze', orze' de mbecy tona' la za nu ic dey nu nac de coz nu blyuum ni dey. 29Gun blyuum ni dey gal nu rlyuu tub mbecy nu ricy cup rishbeey, walab gal nu na coz nu rlyuu de mbecy nu rlyuu leey ni Moisees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\