San Mateo 8

1Ornu Jesuuz bet mi nu bruum logyi', orze' tona' la mbecy zigy gua ca dey ich mi. 2Orze' bru'ña tub mbecy nu ta' gyedz nu la lepra lom. Orze' gusu tib yu lom. Orze' nay rab yum: ―Jesuuz, benu rlagy ru, orze' gac gyicy yac ru ya̱ ni güii ne̱ ―nay. 3Orze' Jesuuz gul yaam yu. Orze' nam rab mi yu: ―Rlagya̱. Na byac ru ―nam rab mi yu. Orze' lueg la byac yu. 4Orze' na ga' Jesuuz rab mi yu: ―Na ne̱e̱ lor nu cue' la niir lo ni tub la mbecy, sinu gua lo uz nu cha lyuur ub ru loy. Orze' cuic ru gun nir nu rniiñ lo leey ni Moisees par nu gad lagy dela mbecy nu bi byac ru ni güii nir ―nam. 5Ornu Jesuuz gu'm ru' gyedz Capernaum, orze' bru'ña tub yu nu riib ic tub gaynal soldad lom. Orze' bdiiñ yu tub faboor lom. 6Orze' nay: ―Jesuuz, ya̱ zu tub moz ne̱ yu̱' mbish rat yu. Na byac yu mbecy chi̱ nunu dzi rzac yu ―nay. 7Orze' Jesuuz nam rab mi yu: ―Ya̱ cha̱ nu gyicy yaca̱ yu ―nam. 8Orze' na ga' yu nu riib ic ze': ―Rila wangyapa̱ nu char yu̱', nomaas benu nii zi'l ru nu gyac moz ne̱, orze' gyac yu. 9Gun ni' ya̱ ricya̱ de coz nu rnii de yu nu gya zir zu par ya̱. Nunu ni' yu' ga' soldad nu gash zir zu par ya̱ nu ricy yu de coz nu rne̱e̱. Ornu rne̱e̱ lo tub yu nu “Char re”, ne̱e̱, orze' rzay. Ze' tuubay, ornu dredza̱ yu nu cyid yu, orze' ryiid yu. Nunu ornu rca̱a̱ moz ne̱ nu gyicy yu la coz, orze' ricy yuñ ―nay. 10Ornu güeñ Jesuuz de riidz ze', orze' tona' la za nu ic mi. Orze' nam rab mi de yu nu za ca ich mi: ―Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu lat de mbecy Israeel rila nigul gyapa̱ ni tub la mbecy nu ricy cup consuel lo̱ gal nu na consuel nu ricy cup yu ii ―nam―. 11Ya̱ rne̱e̱ lo der nu dub yub la gyishlombecy gruu mbecy nu gzub dey goy gyit tublaazh la nu Abraham, nu Isaac gal nu Jacob lugaar ze' nu riib ic Ñgyoozh. 12Tees de yu nu rlyu nu gya cyiiñ lo Ñgyoozh, de yu ze' dune' dey ze' nu cow, ze' nu chu' mbecy nu gun yu nunu nu siigy lay yu ―nam. 13Orze' Jesuuz nam rab mi yu nu riib ic ze': ―Yaa la yu'r, gun gac ñii gal nu ru mnii toor ―nam. Orze' laab or la ze' byac moz ni yu nu riib ic ze'. 14Orze' Jesuuz guam yu' Bed. Orze' ze' bzaac mi ñaa gud yu riib rat mi. Pcaañ zig nim. 15Orze' Jesuuz bdu' yaam yaa biñ rat ze'. Orze' lueg la bruu zig mi. Orze' wesh tem brugyi' rzu bich mi nu nac dey. 16Na ornu bi yecheñ, orze' de mbecy bru'ña nu dey zigy mbecy nu bicy ni nuras lo Jesuuz. Orze' bloo chum de nuras ze' nu tub zi riidz nim. Nunu bicy yac mi zañ de mbecy rat. 17Ni guuc ñi par nu gyu' ni de riidz nu pcaa Isaías, tub yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh ornu bzat yu Mesías ornu mniiy: “Mi ze' co chum de güii gyidz nu yu' nañ cuerp nin, nunu gyicy yac mi de ub na ni de güii.” Ni pcaa Isaías. 18Ornu bzaac Jesuuz nu dzi bde' mbecy lom, orze' mniim lo de yu rsya' lom nu cha dey tub la' ga' ru' nisyudoo. 19Orze' bru'ña tub yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh. Orze' nay: ―Masht, ya̱ bi zu lilya̱ nu cha du̱ ru ca zi'l ze' nu char ―nay. 20Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―De bez ricy cup ma blyuu ni ma. Ze' de chigyiñ ricy cup ma teez ma. Tees ya̱, biñ nu byac mbecy, a̱' ricy cupa̱ ni tub lugaar mi' par nu gabisha̱ zu lagya̱ ―nam. 21Orze' bru'ña tuuba' yu nu rsya' lom. Orze' nay rab yum: ―Jesuuz, ¿a wazaan ru nu leza̱ gashtal gat uza̱? Orze' cacha̱ yu ―nay. 22Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―Na la da ca icha̱. Bzaan nde' par de mbecy nu na gal na mbecy gut nu cach dey losa' gut yu ―nam. 23Orze' Jesuuz gu'm nañ barc nu de yu nu rsya' lom. 24Orze' lat nu za dey ze', sij la bru'ña tub gyey bi ily lo nisyudoo, nunu tona' la coz ily bicy gyey bi ze'. Orze' de nguuly lo nisyudoo psoow lañ barc. Ze' Jesuuz mbish mi nas mi nañ barc ze'. 25Orze' de yu nu rsya' lom pcueeñ dey mi. Orze' na dey rab yum: ―¡Shuaan de̱, bloo mbañ den! Gun bi rnit lo den lo nis ―na dey. 26Orze' Jesuuz nam rab mi dey: ―¿Lagu dzi rdzib der? ¡Dzi ga ñuu mi' consuel ricy cup der lo̱! ―nam. Orze' wesh tem mniim lo bi nu lo nisyudoo nu gariñ. Orze' rup laañ gucañ. Se ri zu la byac. 27Orze' za nu la ic dey. Orze' na dey rab yu losa'y: ―¿Ze' cyu' mbecy nac mi ii? Gashtal bi nu nisyudoo rzuub gyidag ñi nim ―na dey. 28Ornu Jesuuz bru'ñam tub la' ga' ru' nisyudoo, orze' bruum nañ barc par lo yu ni Gadara. Orze' bru'ña cyup mbecy nu bruu nañ de blyuu nu rcach dey añ lom. De yu ze' yu nu bicy ni nuras. Nunu raloc dey. Ni tub la mbecy wagac ded dey nez nu rded cyup de yu ze' par nu dzi tañ dey. 29Orze' brugyi' rbish ti dey: ―¿La ryub ru yad ru lo̱ ii Jesuuz i'ñ Ñgyoozh? ¿A yad ru nu ted zir de̱ ya̱ anzir nu shuub tiem? ―na nuras. 30Na sñuu miiñ par lo rded row tub nac cuch zigy. 31Orze' de nuras mnishbaa dey lo Jesuuz. Orze' na dey: ―Ze' benu co chur de̱ ya̱, bzaan nu chu' de̱ nañ de cuch re ―na dey. 32Orze' Jesuuz nam rab mi dey: ―Gua der ―nam. Orze' de nuras ze' gua dey gu'y nañ de cuch zigy ze'. Laab or la ze' dela de cuch zigy ze' rzab la de ma carer bzu tiily ma par gyoow. Orze' bet lag de ma lo nisyudoo. Orze' gut de ma lo nis. 33Orze' de yu nu rña de cuch ze' gush dey carer yay par lat gyedz. Orze' brugyi' ryoo dey riidz de coz nu guc nu de mbecy nu bicy ni nuras ze'. 34Orze' dela de mbecy nu yu' gyedz ze' bruu dey zay lo Jesuuz. Na ornu bzaac dey mi, orze' mnishbaa dey lom nu gruum ledz dey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\