Filipenses 2

1Como Crisht rbic mi baloor ni der, como ricy cup der consuel lom nu nac nu rcam der, como Espiriit Yon ni Ñgyoozh nac num der, como razañ lagy der losa'r, nunu como rashni lagy der mbecy, 2orze' nde' nu bicy der nu bet lagy gyel la̱. Gun ya̱ yet lagya̱ benu nap yu' nu der losa'r. Nunu yet lagya̱ benu rca der losa'r. Nunu yet lagya̱ benu gyicy der tub zi'l shcab. Nunu yet lagya̱ benu cue' nu reñ ga la mod rlagy tub ga la der nañ lardoor, sinu tub zi'l mod rlagy dela der. 3Orze' cue' gyicy der coz par ub zi'l ru. Ni cue' gyicy der coz par nu gyicy der gyel le' nir, sinu gyicy der gyel gyidz nir. Mnii too der nu lily zir na losa'r gaze' ub ru. 4Cue' zu bich der nu nac ub zi'l ru, sinu bzu bicha' der nu nac losa'r. 5Laab shcab nu bicy cup Jesucrisht, laaba' shcab ze' bicy cup de ru. 6Gun Jesucrisht, mas gal na' zi'l Ñgyoozh Uz mi nam, tees pshet ic mi bzu chum mod nu nam gyibaa. Mod nu nam nu gal gaa la nac mi nu Ñgyoozh. 7Tees bzeeñ mi mod nu nam. Ornu gul mi, gush mi mod nu na tub mbecy nu ricy yac de mandaar nu ricy Ñgyoozh. Ni bicy mi ornu byac mi mbecy. 8Ornu byac mi mbecy, bicy mi gyel gyidz nim. Pshet ic mi nu biit mbecy mi, gun bicy yac mi ni Ñgyoozh. Mod to' lo gut mi. Gal lo cruuz gut mi, gal nu rat mbecy a̱' nap. 9Par nu bicy mi gyel gyidz nim, nde' nu bicy Ñgyoozh nu byac mi biñ nu gya zir zu, nunu Ñgyoozh bicy mi nu sac zir mi par dela mbecy. 10Ni bicy Ñgyoozh, gun orze' dela mbecy gzu tib dey nu ca lagy yu lo Jesuuz. Dela anc nu yu' gyibaa, dela mbecy nu yu' gyishlombecy, dela mbecy nu bi gut, dela nuras, dela de yu ze' gzu tib dey lom. 11Ni bicy Ñgyoozh, gun orze' dela mbecy nii dey nu Jesucrisht nac mi Shuaan den. Ornu gyicy dey de nu nde', orze' ca lagy mbecy lo Ñgyoozh Uz na. 12Der bicya̱ nu dzi rca̱, gal nu bicy yac der ni de riidz nu mne̱e̱ lat nu pcyiiña̱ lat der, na nu zet ri̱, fert zir bicy yac der ni riidz nu rne̱e̱ lo der. Bicy der de coz nu yad ñi nu gyicy ru par nu nac der mbecy nu bloo mbañ Ñgyoozh. Nunu gudzib der nis wayicy ru gan. 13De ru gac gyicy ru nde', gun laab Ñgyoozh gyicy mi nu galagy der nu gyicy ru coz nu yet lagy mi, nunu gyicy mi nu gac gyicy der ñii. 14Dela coz nu gyicy der, cue' nii deet der nu nac ñii, nunu bicy der ñii nu dutuub la lardoor. 15Ni gyicy der, gun orze' de ru, mbecy nu nac i'ñ Ñgyoozh, gac der mbecy caacy lardoo. Gac der mbecy nu sac falt ni lat de mbecy mnu nu de mbecy gubag. Gabe der lat de mbecy ze' gal nu rabee yaa ni de bel baa rel. Ni gabe der 16lat nu cha nu der de riidz nu cuic gyel mbañ, gun ornu cyid Crisht tuuba' tir, orze' ya̱ tona' la gyet lagya̱ nu nac coz nu bicy der, gun orze' gabe nu wansu leewa̱ gyishlombecy ii, nunu wangyicy leewa̱ riiñ nim. 17De ru na der gal nu na tub gun nu rbic der ni Crisht nu nac nu ricy cup der consuel lom. Nde' nu benu cut dey ya̱ nu nac nu ricy ya̱ riiñ ni Ñgyoozh nu rlocyuuba̱ der, nde' nañ gal na nu rica̱ tub gun ni Ñgyoozh tublaazh la nu gun ni de ru. Nde' nu yet lagya̱, nunu gyet lagy du̱ de ru nu nac de coz nu yet lagy der. 18Ni' de ru gyet lagy der nu ya̱. Gyet lagy den tublaazh la. 19Benu Shuaan den Jesucrisht cuic mi lugaar, ya̱ rlagya̱ nu zuu nez gyiilya̱ Timoteo cyid yu lo der, gun ornu cush cyay, orze' gad baloor ne̱ ornu gyeña̱ la ricy der. 20Sac cyu' zir mbecy nu rcyiiñ du̱ ii nu zuy shcab gal nu ya̱ zu̱ shcab nu nac de ru. Nomaas Timoteo ni mod zuy shcab nu nac de ru. Nunu tub zi la yu ze' rishli ca ic yu der. 21Gun dela de' zir mbecy nu nac ub zi'l dey zuy shcab. Wacsu dey shcab nu nac de coz nu rlagy Jesucrisht. 22Tees de ru bi rad lagy der nu Timoteo nac yu mbecy nu ricy paa. De ru rad lagy der nu bicy yu riiñ nu ya̱ gal nu ricy tub yu nguzh nu uz yu ornu pshaal de̱ de riidz nu sac ni Jesucrisht. 23Nde' nu ya̱ rlagya̱ zeeda̱ yu nu cyid yu lo der ornu bi byu' bee la na coz nu gyicy nu dey ya̱. 24Nunu drish lo̱ nu Shuaan den Jesuuz gyicy mi nu ni' ya̱ yap gyiilya̱ lo der. 25Ya̱ rnii to̱o̱ nu rlagy ñi nu zeeda̱ biicy na Epafrodito nu cyid yu lo der na. Yu ii bicy nuy ya̱ riiñ ni Ñgyoozh, nunu bzu fert yu nuy ya̱ lo de mbecy nu rzi lagy lom. Nunu blocyuub yu ya̱ gal nu mnii too der ornu bzeed der yu nu biid yu lo̱. 26Ya̱ gzuu neza̱ yu, gun ric la añ niy nu rlagy yu gzac yu dela der. Nunu deet guc añ niy, gun güeñ der nu gurat yu. 27Ni gurat yu, nunu sñuu miiñ la bi gut yu. Tees wangat yu, gun Ñgyoozh gushni lagy mi yu. Nunu walab ub zi'l yu gushni lagy Ñgyoozh, sinu ni' zi'l gaza' ya̱ gushni lagy mi, gun orze' cue' nu shni ga' zir gyicya̱. 28Nde' nu rlala̱ nu zuu neza̱ yu nu cyid yu lo der, gun orze' gyet lagy der ornu gzac der yu tuuba' tir. Orze' gyabeñ ñuu gyicy shni̱. 29Gyet lagy der nunu nap gyicy nu der yu ornu griy, gal nu yad ñi nu gyicy nu der de bicy ru nu ricy cup consuel lo Shuaan den Jesucrisht. Pca lagy der lo cyu zi'l mbecy nu na gal nu na yu ii, 30gun se nu ñgyat zi'l yu par nu dzi fert bicy yu riiñ ni Crisht. Bzu lay ub yu lo rishdzidz, nu nac nu blocyuub yu ya̱ por cuen ni de ru ni de coz nu wangac gyicy der.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\