Romanos 2

1Orze' ru mbecy nu rnii too nu yu' falt ni losa', sac rishto' lo nir. Orze' mas cyu zi'l mbecy nu nac ru, sac rishto' lo nir, gun ornu rniir nu yu' falt ni de losa'r, orze' ni' zi'l ricy ru coz nu ricy de losa'r, orze' rabee nu ni' zi'l yu' falt nir. 2Rad lagy den nu nap ricy Ñgyoozh ornu rniim nu yu' falt ni de mbecy nu ricy coz a̱' nap. 3Tees ru, de cyi nu driib ru too losa'r ni' zi'l ru ricy ru ñii. ¿A rash ru shcab nu gac ruu chur lo cashtig ni Ñgyoozh? 4Ru wagyicy ru graseer ni Ñgyoozh nu dzi gugy nam. A̱' tañ mi nu nac de cyi nu ricy den, nunu dzi ricy cup mi pase̱z ni den. Tees sac la graseer ru. ¿A wagad lagy ru nu Ñgyoozh dzi gugy nam par nu locyuub mi ru nu ne'r dela cyi nu ricy ru? 5Par ru, dzi ga cyigy lardoor. Dzi ga zed lor. Nde' nu laab ru ricy ru nu dzi zir gad cashtig nir ornu shuub dzi nu gruu zac Ñgyoozh nu gri beem ni de mbecy mod nu se'ñ. 6Gun Ñgyoozh cyish mi ni tub ga la mbecy dub gal nu na coz nu bicy yu. 7Yu' mbecy nu zaab ricy la dey coz nap. De yu ze' rlagy yu nu cuic Ñgyoozh gyel lily niy. Rlagy dey gyac yu mbecy raso̱o̱. Rlagy dey cyiiñ yu tub la. De mbecy ze' cuic mi gyel mbañ ni dey tub la. 8Ze' yu' ga' mbecy nu walagy dey zuub gyidag yu ni Ñgyoozh. Rzu chu dey de coz nu se'ñ par nu ryub yu coz a̱' nap. Ñgyoozh rzi lagy mi lo de yu ze', nunu cuic mi cashtig ni dey. 9Tona' la gzac zi de mbecy nu shiñ ricy ze'. Gzac deet dey. Nu loga la shiñ gzac de mbecy Israeel nu shiñ ricy, nunu ni' shiñ gzac de mbecy nu walab mbecy Israeel. 10Tees Ñgyoozh cuic mi gyel lily ni de yu nu ricy coz nap, nunu gyicy mi nu gac dey mbecy raso̱o̱, nunu cuic mi gyel ri zu nañ lardoo dey. Nu loga la cuic mi ñii ni de mbecy Israeel, nunu ni' zi'l cuic mi ñii ni de mbecy nu walab mbecy Israeel. 11Tub zi'l mod gri bee Ñgyoozh ni dela mbecy. 12De mbecy nu a̱' yu' lo leey ni Moisees, ornu ricy dey cyi, orze' nit lo dey, mas a̱' yu' lo dey leey ze'. Ze' de mbecy nu yu' lo leey ni Moisees, orze' Ñgyoozh gri beem ni dey laab mod nu rnii leey ze'. 13Gun walab nu gyanap mbecy par lo Ñgyoozh nu nac nu gyeñ zi'l dey ornu rlab mbecy de riidz ni leey, sinu Ñgyoozh gyicy mi nu gyanap mbecy nu nac nu gyicy yac dey niñ. 14De mbecy nu walab mbecy Israeel, mas sac leey ze' lat dey tees nil ricy yac dey de coz nu rniiñ. Orze' ricy dey nu rabee nu rad lagy yu ca na coz nu se'ñ, mas a̱' yu' lo dey leey. 15De coz nu ricy dey, nde' rlyuuñ nu yu' lo dey leey ze' nañ lardooy. Ni' zi'l rabee nu yu' lo dey leey nañ lardooy, gun yu' nu rat lo dey nu nac coz a̱' nap nu ricy yu. Nunu ni' zi'l wagat lo dey ornu ricy yu coz nap. 16Orze' ni mod gac ornu shuub dzi nu gyicy Ñgyoozh nu gri bee Jesucrisht ni dela mbecy nu nac de coz nu bicy dey. Mas ngach bicy dey de coz a̱' nap, tees gri beem ni dey nu nac coz a̱' nap ze'. Ni mod za de riidz nu sac nim nu rshaala̱ lo der. 17Ze' ru rniir nu nac ru mbecy Israeel. Rgyish lor lo leey ni Moisees, nunu ricy le'r nu nac nur Ñgyoozh. 18Rad lagy ru la na coz nu rlagy Ñgyoozh, nunu rad lagy ru la na coz nap, nunu rad lagya'r la na coz a̱' nap, gun leey nim blyuuñ nir. 19Rzu fert ru nu gac lyuur ni de mbecy nu wagad lagy lac mod gyicy. Orze' gac shaal ru lo mbecy nu wagad lagy de coz ti laab ni, o ti walab ni. 20Gac lyuur ni de mbecy nu sac shcab ni, nunu gac lyuur ni de mbecy nu na shcab ni gal nu na shcab ni yu nguzh. Gun leey ricy ñi nu rad lagy ru dela coz, nunu ricy ñi nu rila wagadzar nu de riidz nu rniir. 21Rlyuur ni mbecy, tees ¿lagu ni ub ru waglyuur? Rshaal ru lo mbecy nu cue' gyicy yu gubaan tees ub ru ricy ru gubaan. 22Rniir lo de mbecy nu cue' gal dey losa'y nu wanchelaay, tees ub ru ricy ru ñii. Rzi lagy ru lo nab, tees ricy ru gubaan de coz nu nguaa nañ yu' nu driib zily mbecy nab. 23Ru ricy le'r nu ricy cup ru leey ni Ñgyoozh, tees ricy ru nu waca lagy mbecy lo Ñgyoozh ornu wagyicy yac ru niñ. 24Nde' nu rniiñ lat de riidz ni Ñgyoozh: “De yu nu walab mbecy Israeel rnii zi dey ni Ñgyoozh nu nac de ru”, rniiñ. 25Benu gyicy yac der ni leey ze', orze' cyiiñ ñi nu ca beey sircunsision cuerp ni der. Tees benu wagyicy yac der ni leey ze', orze' se la la gyicy mas cue' la caañ der. 26Orze' benu de mbecy nu walab mbecy Israeel, de yu nu waca beey sircunsision cuerp ni, ze' benu de yu ze' gyicy yac yu ni leey ni Ñgyoozh, orze' segur la gyicy Ñgyoozh dey par mbecy nu ca beey sircunsision cuerp ni. 27Orze' de yu nu sac beey sircunsision cuerp ni, tees ricy yac dey ni leey ze', orze' de yu ze' ricy dey nu rabee nu yu' falt ni de ru, gun mas ricy cup der leey ni Ñgyoozh, nunu mas ca beey sircunsision cuerp ni der, tees wagyicy yac der niñ. 28Gun mas tub uz mbecy nac yu mbecy Israeel, walab nde' gyicy ñi nu rishli nac yu mbecy Israeel. Ni' zi'l mas ca beey sircunsision cuerp niy, tees walab nde' gyicy ñi nu gabe nu rishli nac yu mbecy ni Ñgyoozh. 29Sinu yu nu nac mbecy ni Ñgyoozh nañ lardoo, yu ze' rishli nac yu mbecy Israeel. Mas waca beey sircunsision cuerp niy, tees nañ lardooy rabee nu nac yu mbecy ni Ñgyoozh. Nunu nde' tub coz nu druu lo Espiriit Yon nim, walab coz nu druu lo leey nu ca lo gyicy. Yu ze', walab mbecy ricy zily yuy, sinu Ñgyoozh ricy zily mi yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\