Romanos 4

1Tees orze' ¿lac ñuu niin nu nac mod nu bzac gyitoo bel ne̱ de̱ Abraham? 2Benu ñgyanap yu par lo Ñgyoozh nu nac de coz nu bicy zi'l yu, orze' ñgyac ñgyicy le'y. Tees par lo Ñgyoozh wac gyicy le'y. 3Gal nu rnii riidz ni Ñgyoozh: “Abraham bicy cup yu consuel lo Ñgyoozh, nunu par nu nac nde', Ñgyoozh bicy mi yu par mbecy nu sac cyi”, rniiñ. 4Benu tub mbecy gyicy yu riiñ, orze' yad ñi niy nu gyad iy. Iy, nde' walab nu leew la gyabic dey ñi, sinu nde' coz nu gyicy yu gan. 5Na yu' mbecy nu ricy cup yu consuel lo Ñgyoozh par nu gyanap yu lom, nunu walab nu rgyish loy lo de coz nu ricy yu. Yu ze' ricy cup yu consuel lo Jesuuz, biñ nu rnii nu caacy mbecy mas yu' cyiy. Ñgyoozh ricy mi yu ze' par mbecy nu sac cyi nu nac nu ricy cup yu consuel lom. 6Nde' yaruuñ gal nu yaruu riidz ni Dabi ornu pcaay nu dzi ni de mbecy benu Ñgyoozh gyicy mi yu par mbecy cacy mas lac zi'l na coz nu bicy yu. 7I mod za riidz ze': ¡Dzi ni de mbecy benu gyicy sulagy Ñgyoozh ni de cyi nu bicy yu! ¡Dzi ni de mbecy benu soow sum lo de cyi nu ricy yu! 8¡Dzi ni de mbecy benu wagriib cuen mi de cyi nu ricy yu!, rniiñ. 9Dabi mniiy nu mas nac yu mbecy nu ca beey sircunsision o mas nac yu mbecy nu wanca beey sircunsision, tees dzi niy, gun rniiñ nu Ñgyoozh bicy mi yu par mbecy nu sac cyi nu nac nu bicy cup yu consuel lom. Gal nu bi cañ: “Abraham bicy cup yu consuel lo Ñgyoozh, nunu par nu nac nde', Ñgyoozh bicy mi yu par mbecy nu sac cyi”, rniiñ. 10¿Tees gul bicy mi Abraham par mbecy nu sac cyi? ¿A despuees uti anzir nu pca beey sircunsision cuerp niy? Nde' bicy Ñgyoozh anzir nu ca beey sircunsision cuerp niy. 11Despuees, pcaay beey sircunsision cuerp niy par tub muesht par nu gabe nu Ñgyoozh bicy mi yu par mbecy cacy nu nac nu ricy cup yu consuel lom. Ni bicy mi lat nu nigul ca beey sircunsision cuerp niy. Orze' Abraham nay gal nu na uz de yu nu ricy cup consuel lom, mas wancaa dey beey sircunsision cuerp niy. Nunu Ñgyoozh ni' zi'l gyicy mi dey par mbecy cacy. 12Ni' Abraham nay gal nu na uz de yu nu ca beey sircunsision ze', benu walab tub lo zi'l nu ca beey sircunsision cuerp ni dey, sinu ni' zi'l ricy cup dey consuel lom gal nu bicy cupa̱' gyitoo bel ne̱ de̱, Abraham consuel lom anzir nu ca beey sircunsision cuerp niy. 13Ñgyoozh mniim lo Abraham gal nu lo de nez yu nu segur la zeeñ mi dutuub la gyishlombecy yaa dey. Walab nu nac nu ricy yac yu ni leey, nde' nu ni mniim, sinu ni mniim, gun bicy mi yu par mbecy nu sac cyi nu nac nu bicy cup yu consuel lom. 14Tees benu gyiyeeñ dela coz tub zi'l yaa de mbecy nu ricy yac ni leey ze', orze' se la la sac ñi benu tub mbecy ricy cup yu consuel lom. Orze' se la la sac de riidz nu mniim ze'. 15Par nu nac leey ze', Ñgyoozh cuic mi cashtig ni de mbecy. Tees benu sac leey, ni' sac cyi nu cha contr niñ. 16Orze' Ñgyoozh mniim riidz ze' lo Abraham nu nac nu bicy cup yu consuel lom, gun orze' de coz nu mniim ze' leew la cuic mi ñii ni de nez yu, nunu segur la cuic mi ñii ni dey. Walab tub lo zi'l nu cuic mi ñii ni de yu nu ricy yac ni leey ze', sinu cuica'm ñii ni de yu nu ricy cup consuel lom gal nu bicy cupa' Abraham consuel lom. Yu ze', nac yu uz dela den par lo Ñgyoozh, 17gal nu rniiñ lat de riidz nim: “Ya̱ gyicya̱ nu nar gal nu na tub uz zañ nac mbecy, na Ñgyoozh rab mi Abraham.” Ni rniiñ. Orze' Abraham nac yu uz den par lo Ñgyoozh, biñ nu ricy cup yu consuel lo. Nunu mi ze' biñ nu gyicy nu gyabañ mbecy nu bi gut. Nunu ornu rniim, orze' gruu zac coz nu sac de anzir. 18Abraham bicy cup yu consuel lo Ñgyoozh, nunu briish loy lo de riidz nu mniim, mas rlyu nu wac gal nu mniim. Orze' nu nac nde' byac yu uz zañ nac mbecy. Gal nu mnii Ñgyoozh: “I la tant nez ru gyac”, nam rab mi yu. 19Tiem ze' sac i'ñ yu, nunu bi yu'y tub gaynal ña'n. Tees wanchecay nu bicy cup yu consuel lom ornu gush yu shcab nu cuerp niy bi zuu lañ nu gat ñi. Nunu wanchecay nu bicy cup yu consuel lom ornu gush yu shcab nu bi bded tiem nu gaal Sara niy mdoo. 20Wanchecay nu bicy cup yu consuel lom, nunu ni wannii la tooy nu Ñgyoozh wagyicy mi gal nu mniim, sinu dzi zir bicy cup yu consuel lom, nunu byabic yu gyel mbecy nim. 21Bguugy nap la lardooy nu gac gyicy Ñgyoozh gal nu mniim nu segur la gyicy mi. 22Nde' nu bicy mi yu par mbecy nu sac cyi par nu nac nu bicy cup yu consuel lom. 23Nunu ze' nu rniiñ, “Nu bicy mi yu par mbecy nu sac cyi nu nac nu bicy cup yu consuel lom”, nde' wancañ par Abraham zi'l, 24sinu ni' pcañ par de ub na, gun ni' zi'l bicy mi de ub na par mbecy nu sac cyi nu nac nu ricy cup den consuel lo Ñgyoozh, biñ nu bicy nu byabañ Shuaan den Jesucrisht ornu gut mi. 25Mi ze' byu'm yaa mbecy par nu cut dey mi nu nac cyi den. Nunu byabañ mi par nu gyicy mi nu gyanap den par lo Ñgyoozh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\